Förberedelser och nätverkande inför internationella utlysningar

Senast ändrad: 08 december 2023

Dokumentation från nätverksmötet som fokuserade på CORE Organic Plus men också handlade generellt om internationella utlysningar.

Program

PDF Forskningssamordning vid EPOK: stärkt internationell samverkan,
Maria Wivstad, föreståndare EPOK

PDF Formas arbete som partner i de europeiska nätverken – exemplet ERA-net CORE Organic.
Susanne Johansson, Formas, ansvarig för CORE Organic

PDF Support från SLU för internationella projekt
.
Staffan Lund och Lars Erik Lindell, Grants Office, SLU

Att bygga upp och arbeta i internationella nätverk.
Bo Algers, professor, Inst. för husdjurens miljö och hälsa, SLU

Filmat seminarium

Förmiddagens föredrag sändes via länk till Alnarp, Skara och Umeå. Den som vill kan se inspelningen av föredragen här, OBS! Spola fram till 33 minuter in i filmen (innan dess är det bara tekniska förberedelser).


På eftermiddagen var det nätverksarbete i grupp. Grupperna delades in utifrån de temaområden som nämnts i CORE Organic plus:

Grupp 1: Networking

Grupp 2: Plant/Soil + Functional Biodiversity

Grupp 3: Livestock + Food Processing 

Efter en kort diskussion redovisade grupperna följande: 

Grupp 1. Networking
– Hälsosam mat är ett hett policyområde
– Nätverkande med systerorganisation LRF
– Brokerage event 18 dec för CORE Organic: EPOK tillsammans med forskare  – vilka?
– Några olika områden helst alla 4
– ”Haka på” ”Bjuda in” egen idé
– Det är dags för svenska forskare att ta koordinatorsroll i ett projekt.                       

Grupp 2. Plant/Soil + Funktional Biodiversity
– Hur odlingssystemet påverkar växtsjukdomar, skadeinsekter, ogräs
– Biogas!? – växtnäring (Solcell!, det är inte säkert att biogas alltid är bäst)
– Reparerande odlingssystem – perenner
– Styrmedel, kostnadseffektivitet, lönsamhet
– CORE Organic II prio ämnen – stuprörstänk
– Fokusera på producenternas behov

Grupp 3. Livestock + Food processing
– All förädling tar sitt avstamp i råvaran.
– Vad i produktionen kan ge skillnader i råvaran:
     – Foder
     – Sjukdomar
     – Genetik
– Man kan behöva optimera processen för att ta hänsyn till egenskaper i råvaran.
– Vissa egenskaper vill man bevara ända till produkt såsom: hälsosamma , sensorik