Ogräsdag i Uppsala 8/11-2012

Senast ändrad: 08 december 2023

Dokumentation från seminariet som hölls på SLU, Ultuna den 8 november 2012. EPOK, SLU Ekoforsk och Växtproduktionsekologi vid SLU arrangerade dagen med hjälp av Jordbruksverket.

På agendan stod att diskutera nordiska forskningsresultat
och behovet av ny kunskap. Med fokus på rotogräs

Sammanfattning av föredrag och gruppdiskussioner >>

PDF Rotogräsens biologi – kort introduktion, Lars Andersson, Växtproduktionsekologi, SLU

PDF Resurseffektiv kontroll av kvickrot, Björn Ringselle, Växtproduktionsekologi, SLU

PDF Ogrässkäraren Comb-Cut, Anneli Lundkvist, Växtproduktionsekologi, SLU

PDF Cameleon, Per Ståhl, HS Rådgivning Agri AB

PDF Erfarenheter från praktiken, Camilla Persson, Växtråd

PDF Erfarenheter från Norge – åkertistel, Lars-Olav Brandsaeter, Plante- og miljøvetenskap, Universitetet for miljø- og biovetenskap, Ås

PDF Erfarenheter från Danmark – ny teknik för bekämpning av rotogräs, Michael Nørremark, Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet