Viltskadecenters rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel (RAS)

Senast ändrad: 22 maj 2024
Får vid elstängsel

Viltskadecenters rekommendationer och checklista för olika typer av rovdjursavvisande stängsel (RAS). Rekommendationerna och checklistan uppdateras kontinuerligt med ökad kunskap. På den här sidan finns alltid de senaste versionerna.

Viltskadecenters rekommendationer syftar till att rovdjursavvisande stängsel (RAS) som finansieras med skattemedel ska hålla hög kvalitet och god funktion under många år. Stängsel som uppfyller VSCs kriterier för RAS innebär även långsiktigt mindre underhållsarbete för djurägaren, jämfört med stängsel som har enklare lösningar i hörn och avslut. 

Vi bedömer att de rekommenderade stängseltyperna kan anses vara rovdjursavvisande mot framför allt varg och björn när de är korrekt uppsatta och underhållna.

De viktigaste egenskaperna för att hindra rovdjur från att ta sig igenom stängsel är:

  • eltrådar som håller relativt hög spänning (4 500 V),
  • avståndet både mellan stängseltrådar och mellan nedersta tråden/nätet och marken,
  • väl spända eltrådar eller nät.

Hörnkonstruktionerna måste vara kraftiga för att trådar och nät ska kunna spännas ordentligt. Rekommendationer om material och tekniska lösningar finns i boken ”Stängsling mot stora rovdjur” (se nedan).

Samtliga stängseltyper ska byggas så att de kan uppfylla kriterierna för RAS under hela betessäsongen med normalt underhåll i 10 år.

Observera! Det finns flera produkter på marknaden som saluförs som "rovdjurs-" eller "vargstängsel" och liknande hos olika stängselförsäljare. Länsstyrelser och lantbrukare måste kontrollera att de stängsel som sätts upp som "rovdjursavvisande stängsel" (RAS) verkligen uppfyller Viltskadecenters rekommendationer och inte andras definitioner. 

VSC rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel (RAS)

Viltskadecenters rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel (RAS) 2024-04-25

Läs mer om bidrag till RAS här: VSC rekommendationer bidrag och ersättningar tamdjur och hundar

Checklista

Här finns en förenklad checklista för de moment som är avgörande för rovdjursavvisande stängsel. De material och konstruktioner som beskrivs här leder till mycket bra stängsel, som står stadigt i många år med minimalt underhåll av själva stängselkonstruktionen.

VSC Checklista RAS 2024-03-27

Förslag på material till RAS

Förslag på konstruktion och material till permanenta RAS (pdf)

Bok

Bäst möjlighet att uppnå VSC:s rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel får man om man bygger stängslen som beskrivs i boken Stängsling mot stora rovdjur. Boken innehåller praktiska råd och handledning kring olika stängslingsmoment. Boken kostar 100 kr och kan beställas här. 

På de ställen rekommendationerna och boken skiljer sig åt är det rekommendationerna som gäller.

Fårnät med eltrådar

 

 

 

 

 

Filmer

En person mäter hur spänd en stängseltråd är

Film VSCs rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel

Faktablad

Vilka stängsel är bäst mot varg?

Alla typer av stängsel minskar risken för vargangrepp på tamdjur, men i en studie visade sig två stängseltyper vara bättre än de andra: femtrådigt elstängsel och fårnät + två eltrådar (alltså de som kallas för "rovdjursavvisande stängsel" och förkortas "RAS").

Läs faktabladet här: Vilka stängsel är bäst mot varg?

Stängsling mot vatten

Risken för rovdjursangrepp på tamdjur är större i hagar som avgränsas av vatten än i hagar som har stängsel kring hela betesmarken. I det här faktabladet redovisar vi åtgärder som testats i varierande, men begränsad omfattning. Syftet är att inspirera och sporra till fler idéer och åtgärdsförslag inför framtiden.

Läs faktabladet här: Stängsling mot vatten

OBS! Stängsling över mindre vattendrag/vattenförande diken görs med fördel med hängande plastkedjor. Armeringsjärn och -mattor ska undvikas eftersom de kan utgöra vandringshinder för fisk. 

Akuta åtgärder efter rovdjursangrepp

Efter ett rovdjursangrepp i en tamdjursbesättning är risken för ett förnyat angrepp mycket stor. Även närbelägna besättningar löper större risk att få angrepp på sina djur. För att undvika fler angrepp bör akuta skadeförebyggande åtgärder sättas in inom 12 timmar (senast innan natten) efter ett angrepp.

Läs faktabladet här: Akuta åtgärder efter rovdjursangrepp

Mer att läsa

Sammanställning av materialkostnader för fyra exempel på rovdjursavvisande stängsel: Priser för material till RAS OBS! Några stolpar är överdrivet grova, så använd inte detta PM som underlag för nya materialbeställningar. Se istället "Förslag på material till RAS" ovan.

Angrepp på får bakom rovdjursavvisande stängsel 2019–2021 (VSC faktablad 2022)

Test av stängseltråden RubberGuard Wire (VSC rapport 2022)

Utvärdering av bidrag till rovdjursavvisande stängsel Utvärdering av bidrag till rovdjursavvisande stängsel i Värmlands län 2001-2015

Tamdjursstängsel och lodjur – försök i djurparker (VSC faktablad 2004)

VSC webbinarium om RAS 2024-04-25

Länk till inspelning av webbinarium.

Fakta:

Stängslingsdagar och demonstrationsstängsel i länen

Viltskadecenter ger inte några egna stängselutbildningar, utan rekommenderar länsstyrelserna att själva ordna olika former av stängslingsdagar. Sådana aktiviteter genomförs gärna tillsammans med angränsande län och kunniga entreprenörer och fårägare i området. Personal från VSC kan medverka i planeringen av sådana tillfällen och delta i mån av tid.

Målgrupper/medverkande vid stängslingsdagar bör vara såväl personal från länsstyrelsen (besiktningsmän och viltförvaltare) som lantbrukare och intresseorganisationer. De bästa kurserna ges i samverkan med flera intressenter!

Relaterade sidor: