Böcker från Viltskadecenter

Senast ändrad: 26 april 2024
Viltskadecenters böcker

Viltskadecenter har gett ut fyra böcker med detaljerad information om besiktning av skador på tamdjur och gröda, rovdjursspårning och stängsling mot rovdjur. Dessutom finns den praktiska fältguiden med rovdjurens spår i naturlig storlek.

 

Spår och spårning av stora rovdjur

Denna bok är en guide i konsten att tolka spår efter de fyra stora rovdjuren varg, lodjur, järv och björn. Kunskap om rovdjursstammarnas antal, utbredning och utveckling är av grundläggande betydelse för en trovärdig rovdjursförvaltning. Materialets huvudsyfte är att fungera som handledning åt länsstyrelsens personal vid rovdjursinventeringar vintertid på spårsnö, men envar som är intresserad av att spåra stora rovdjur kommer att finna boken mycket användbar. Pris: 200 kr + frakt

Se faktaruta längre ner för information om hur beställning ska göras.


Fårnät med eltrådar

 

 

 

 

 

Stängsling mot stora rovdjur 2021

Praktisk handledning i stängsling. Boken vänder sig främst till dig som har får i områden med stora rovdjur. I boken beskriver vi hur man med någorlunda rimliga arbetsinsatser kan bygga stängsel med långa livslängder till skäliga priser. Pris: 100 kr + frakt

Se faktaruta längre ner för information om hur beställning ska göras.

 

Besiktning av rovdjursangripna tamdjur

Praktisk handledning i besiktning av tamdjur och hundar. Boken vänder sig främst till länsstyrelsernas besiktningsmän och rovdjurshandläggare, men tamdjursägare kan också ha nytta av den. Boken är rikt illustrerad med bilder från dokumenterade fall av skador på tamdjur och hundar och tar även upp andra döds- och skadeorsaker än stora rovdjur. Pris: 100 kr + frakt

Se faktaruta längre ner för information om hur beställning ska göras.

 

 

Besiktning av viltskador på gröda – med inriktning på fredade fåglar

Praktisk handledning i besiktning, värdering och förebyggande av fågelskador på gröda. Den vänder sig främst till länsstyrelsens besiktningsmän och handläggare, men även lantbrukare kan ha nytta av den. Innehållet baseras på många års dokumentation och erfarenheter av skador på gröda i Sverige. Pris: 100 kr + frakt

Se faktaruta längre ner för information om hur beställning ska göras.

 

Collage med olika rovdjursspår

Rovdjurens spår

Praktisk spårguide för bestämning av spårstämplar i fält. I boken visas avtryck från de stora rovdjuren och arter vars spårstämplar kan förväxlas med dem. Felkällorna är många och mätning av spårstämplar har ett begränsat värde. Boken har plastade sidor som lätt kan torkas av. Pris: 150 kr + frakt

Se faktaruta längre ner för information om hur beställning ska göras.

Fakta:

Vill du beställa publikationer?

Beställningar görs via e-post till henrike.hensel@slu.se.
Ange vilka publikationer du önskar samt ditt namn, adress och personnummer (obligatoriska uppgifter för SLU-faktura). Frakt tillkommer.

Mängdrabatt

5 % vid 15 ex, 10 % vid beställning av 20 ex eller fler