Böcker från Viltskadecenter

Senast ändrad: 04 juni 2021
Viltskadecenters böcker

Viltskadecenter har gett ut fyra böcker med detaljerad information om besiktning av skador på tamdjur och gröda, rovdjursspårning och stängsling mot rovdjur.

Besiktning av rovdjursangripna tamdjur

Praktisk handledning i besiktning av tamdjur och hundar. Boken vänder sig främst till länsstyrelsernas besiktningsmän och rovdjurshandläggare, men tamdjursägare kan också ha nytta av den. Boken är rikt illustrerad med bilder från dokumenterade fall av skador på tamdjur och hundar och tar även upp andra döds- och skadeorsaker än stora rovdjur.

 

Besiktning av viltskador på gröda – med inriktning på fredade fåglar

Praktisk handledning i besiktning, värdering och förebyggande av fågelskador på gröda. Den vänder sig främst till länsstyrelsens besiktningsmän och handläggare, men även lantbrukare kan ha nytta av den. Innehållet baseras på många års dokumentation och erfarenheter av skador på gröda i Sverige.

 

Spår och spårning av stora rovdjur

Denna bok är en guide i konsten att tolka spår efter de fyra stora rovdjuren varg, lodjur, järv och björn. Kunskap om rovdjursstammarnas antal, utbredning och utveckling är av grundläggande betydelse för en trovärdig rovdjursförvaltning. Materialets huvudsyfte är att fungera som handledning åt länsstyrelsens personal vid rovdjursinventeringar vintertid på spårsnö, men envar som är intresserad av att spåra stora rovdjur kommer att finna boken mycket användbar.

Bok om stängsling mot stora rovdjur

Stängsling mot stora rovdjur 2021

 

 

 

 

 

Praktisk handledning i stängsling. Boken vänder sig främst till dig som har får i områden med stora rovdjur. I boken beskriver vi hur man med någorlunda rimliga arbetsinsatser kan bygga stängsel med långa livslängder till skäliga priser.

Viltskadecenters rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel (RAS)   följer innehållet i boken. På de punkter rekommendationerna och boken skiljer sig åt är det rekommendationerna som gäller. Beställ boken gratis här!

Vill du beställa publikationer?

Kontakta henrike.hensel@slu.se.