Databasen Rovbase

Senast ändrad: 29 januari 2021

Grundkurs och fortbildning i dokumentation av rovdjursinventeringar i Rovbase.

Efter kursen ska man kunna registrera spårningar, DNA-prover och avsökta områden (slingor), inklusive att inhämta data från GPS, samt kunna söka data och presentera i karta.

Denna kurs ges alltid i samband med grundutbildningen Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur.

Kurstillfällen

Årets planerade kurser är inlagda i kalendern på Viltskadecenters ingångssida.

Bråttom?

Grundkurser och fortbildningar i Rovbase kan även beställas separat.
Kontakta Peter Jaxgård eller Henrike Hensel (se nedan).