Inventering av lodjur

Senast ändrad: 21 september 2023
Lodjurslöpa i snö

Inventering av lodjur pågår mellan 1 oktober och sista februari. Populationens storlek beräknas utifrån registrerat antal familjegrupper. En detaljerad slutrapport med resultaten publiceras i juni varje år.

Inventering av lodjur

Startdatum för inventeringen är alltid 1 oktober, men som regel drar den igång i mer omfattande form när snön kommer och man kan börja spåra lodjuren. Lodjur i snöfattiga områden inventeras även med viltkameror i ökande omfattning. I beräkningen av lodjurspopulationen ingår även döda årsungar.

Registreringsperioden avslutas sista februari eftersom vuxna djur går tillsammans under parningstiden i mars och därför felaktigt kan bedömas som familjegrupper.

Allmänheten kan bidra till inventeringen genom att rapportera observationer av spår och liknande till länsstyrelserna. Använd rapporteringsverktyget Skandobs eller ta direkt kontakt med länsstyrelsernas naturbevakare! Kontaktuppgifter finns på varje länsstyrelses webbplats.

Länkar för länsstyrelsens inventeringspersonal

Inventering och kvalitetssäkring

Hantering av DNA-prover vid inventering av stora rovdjur

Resultat från inventeringar av lodjur

Läs rapporten Inventering av lodjur i Skandinavien 2023

Inventering av lodjur i Skandinavien 2023, rapportframsida

Lorapporterna ges ut tillsammans med norska Rovdata i rapportserien Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien. Länken till rapporten går till NINAs (Norsk institutt for naturforskning) biblioteksdatabas i Norge.

Familjegrupper av lodjur i Skandinavien 2023, karta

Familjegrupper av lodjur i Skandinavien vintern 2022–2023

 

Samlade inventeringsrapporter för lodjur

Inventeringsrapporter för lodjur i Skandinavien

Fakta:

Spårning kräver kunskap

Varg, järv och lodjur inventeras framför allt genom spårning på snö. För att kunna göra det behövs både kunskap och erfarenhet. Förväxlingsriskerna är många. Spårstämplar efter vissa hundraser överlappar till exempel i storlek med spårstämplar från varg och det är lättare än man kan tro att förväxla spårlöpor efter lodjur med varglöpor.

Läs mer i boken Spår och spårning av stora rovdjur.

Spårbok

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är ett viktigt komplement i länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Har DU sett rovdjur?