Inventering av lodjur

Senast ändrad: 12 mars 2019
Lorapportbild-2017-Mattias-Siljefjord-320px.jpg.jpg

Inventering av lodjur pågår mellan 1 oktober och 31 mars. En detaljerad slutrapport med resultaten publiceras i juni varje år.

Inventering av lodjur vintern 2018–2019

Nu har säsongens lodjursinventering startat! Startdatum  är alltid 1 oktober, men som regel drar den igång i mer omfattande form när snön kommer och man kan börja spåra lodjuren. Lodjur i snöfattiga områden inventeras även med viltkameror i ökande omfattning.

Allmänheten kan bidra till inventeringen genom att rapportera observationer av spår och liknande till länsstyrelserna. Använd rapporteringsverktyget Skandobs eller ta direkt kontakt med länsstyrelsernas naturbevakare! Kontaktuppgifter finns på varje länsstyrelses webbplats.

Samarbete med Norge
Sverige och Norge har en gemensam inventeringsmetodik för stora rovdjur. På Naturvårdsverkets webbplats finns faktablad som vägledning för personal på länsstyrelser och samebyar som ska genomföra inventeringarna.

Vägledning om inventeringsmetodik för stora rovdjur

Inventering av lodjur  2018

Resultaten från förra vinterns inventering av lodjur i Skandinavien finns i rapporten Inventering av lodjur 2018. Rapporten ges ut i en rapportserie som görs i samarbete med Rovdata, Viltskadecenters norska motsvarighet avseende inventeringar av stora rovdjur. Länken till rapporten går till en biblioteksdatabas i Norge, där rapporten arkiveras.

Fakta:

Spårning kräver kunskap

Varg, järv och lodjur inventeras framför allt genom spårning på snö. För att kunna göra det behövs både kunskap och erfarenhet. Förväxlingsriskerna är många. Spårstämplar efter vissa hundraser överlappar till exempel i storlek med spårstämplar från varg och det är lättare än man kan tro att förväxla spårlöpor efter lodjur med varglöpor.

Läs mer i boken Spår och spårning av stora rovdjur.

Spårbok

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är ett viktigt komplement i länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Har DU sett rovdjur?

Sidansvarig: maria.levin@slu.se