Inventering av lodjur

Senast ändrad: 23 augusti 2019
Lorapportbild-2017-Mattias-Siljefjord-320px.jpg.jpg

Inventering av lodjur pågår mellan 1 oktober och sista februari. Populationens storlek beräknas utifrån registrerat antal familjegrupper. En detaljerad slutrapport med resultaten publiceras i juni varje år.

Inventering av lodjur

Startdatum för inventeringen är alltid 1 oktober, men som regel drar den igång i mer omfattande form när snön kommer och man kan börja spåra lodjuren. Lodjur i snöfattiga områden inventeras även med viltkameror i ökande omfattning. I beräkningen av lodjurspopulationen ingår även döda årsungar.

Registreringsperioden avslutas sista februari eftersom vuxna djur går tillsammans under parningstiden i mars och därför felaktigt kan bedömas som familjegrupper.

Allmänheten kan bidra till inventeringen genom att rapportera observationer av spår och liknande till länsstyrelserna. Använd rapporteringsverktyget Skandobs eller ta direkt kontakt med länsstyrelsernas naturbevakare! Kontaktuppgifter finns på varje länsstyrelses webbplats.

Resultat från inventeringar av lodjur

Resultaten från vinterns inventering av lodjur i Skandinavien finns i rapporten Inventering av lodjur 2019. Rapporten ges ut i en rapportserie som görs i samarbete med Rovdata, Viltskadecenters norska motsvarighet avseende inventeringar av stora rovdjur. Länken till rapporten går till en biblioteksdatabas i Norge, där rapporten arkiveras.

 Läs mer om lodjur på Naturvårdsverkets webbplats.

Tidigare inventeringsrappporter lodjur

På Rovdatas webbplats finns samtliga inventeringsrapporter för lodjur i Skandinavien sedan vintern 2014.

Rapporter 2004–2013 finns i publikationslistan från Viltskadecenters gamla webbplats. Publikationerna listas i bokstavsordning; välj bokstaven R och skrolla sedan nedåt till rapporterna Resultat från inventering av lodjur

Samarbete med Norge

Sverige och Norge har en gemensam inventeringsmetodik för stora rovdjur. På Naturvårdsverkets webbplats finns faktablad som vägledning för personal på länsstyrelser och samebyar som ska genomföra inventeringarna.

Vägledning om inventeringsmetodik för stora rovdjur

Fakta:

Spårning kräver kunskap

Varg, järv och lodjur inventeras framför allt genom spårning på snö. För att kunna göra det behövs både kunskap och erfarenhet. Förväxlingsriskerna är många. Spårstämplar efter vissa hundraser överlappar till exempel i storlek med spårstämplar från varg och det är lättare än man kan tro att förväxla spårlöpor efter lodjur med varglöpor.

Läs mer i boken Spår och spårning av stora rovdjur.

Spårbok

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är ett viktigt komplement i länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Har DU sett rovdjur?

Sidansvarig: maria.levin@slu.se