Rovdjursspårhundar och besiktningshundar

Senast ändrad: 03 februari 2022

Utbildning av hundekipage för rovdjursförvaltning.

Två typer av hundekipage används i svensk rovdjursförvaltning: rovdjursspårhundar och besiktningshundar. Ekipagen utbildas och kvalitetssäkras av Viltskadecenter i samarbete med SWDI och Skandinaviska björnprojektet. De flesta hundförare utgörs av fältpersonal anställd vid länsstyrelsen.

Rovdjursspårhundar

Spårhundar ska med stor säkerhet kunna ta upp och noggrant följa ett spår av varg, björn eller lodjur på de flesta underlag och i olika miljöer. De används t ex för att dokumentera hur en björn eller varg har rört sig i närheten av hus eller tamdjur, följa en spårlöpa för att hitta spillning eller hår för DNA-analys, eller för att spåra ikapp och skrämma eller avliva ett rovdjur.

Prövningsordning Rovdjursspårhundar

Prövningsordning Rovdjursspårhundar 2015-05-04

Besiktningshundar

Besiktningshundar kan följa spår mycket noggrant. De kan dessutom, med mycket stora krav på säkerhet, söka spår som är upp till 24 timmar gamla i miljöer med störningar i form av levande och eventuellt döda tamdjur.

Besiktningshundar används till exempel då tamdjur gått igenom stängsel och man misstänker att rovdjur kan ha varit orsaken till det. När ett hundekipage kallas till en sådan plats förväntas hunden markera eventuella in- och utspår (till och från hagen) av varg, lodjur eller björn.  Spåren ska sedan kunna följas så att man kan hitta spårstämplar, hår eller spillning. 

Prövningsordning Besiktningshundar

Prövningsordning Besiktningshundar 2018-10-25

Godkända ekipage

Rovdjursspårhundar

Ekipage 3 december 2021

Besiktningshundar

Ekipage 3 december 2021