Hundekipage i rovdjursförvaltningen

Senast ändrad: 12 september 2022

I en del situationer kan välutbildade hundar vara till stor hjälp inom förvaltningen av stora rovdjur.

Hundekipagen (hund med förare) utbildas och kvalitetssäkras av Viltskadecenter i samarbete med SWDI och Skandinaviska björnprojektet. De flesta hundförare utgörs av fältpersonal anställd vid länsstyrelsen.

I svensk rovdjursförvaltning används två typer av hundekipage: rovdjursspårhundar och besiktningshundar.

Rovdjursspårhundar

Rovdjursspårhundar ska med stor säkerhet kunna ta upp och noggrant följa spår av varg, björn eller lodjur på de flesta underlag och i olika miljöer. De kan bland annat användas för att

- dokumentera hur ett stort rovdjur rört sig i närheten av hus eller tamdjur.

- följa spårlöpor i syfte att hitta och samla in spillning eller hår för DNA-analys. 

- spåra ikapp och skrämma eller avliva ett rovdjur.

Prövningsordning Rovdjursspårhundar

Prövningsordning Rovdjursspårhundar 2015-05-04

Godkända ekipage

Ekipage Rovdjursspårhundar 3 december 2021

Besiktningshundar

Besiktningshundar kan följa spår mycket noggrant. De kan dessutom, med mycket stora krav på säkerhet, söka spår som är upp till 24 timmar gamla i miljöer med störningar i form av levande och eventuellt döda tamdjur.

Besiktningshundar används till exempel då tamdjur gått igenom stängsel och man misstänker att rovdjur kan ha varit orsaken till det. När ett hundekipage kallas till en sådan plats förväntas hunden markera eventuella in- och utspår (till och från hagen) av varg, lodjur eller björn.  Spåren ska sedan kunna följas så att hundföraren kan hitta spårstämplar, hår eller spillning. 

Prövningsordning Besiktningshundar

Prövningsordning Besiktningshundar 2018-10-25

Godkända ekipage

Ekipage Besiktningshundar 3 december 2021