Hundekipage i rovdjursförvaltningen

Senast ändrad: 01 december 2023

I en del situationer kan välutbildade hundar vara till stor hjälp inom förvaltningen av stora rovdjur.

I svensk rovdjursförvaltning används två typer av hundekipage: rovdjursspårhundar och besiktningshundar.

Hundekipagen (hund med förare) utbildas och kvalitetssäkras av Viltskadecenter i samarbete med SWDI och Skandinaviska björnprojektet. De flesta hundförare utgörs av fältpersonal anställd vid länsstyrelsen.

Rovdjursspårhundar

Rovdjursspårhundar ska med stor säkerhet kunna ta upp och noggrant följa spår av varg, björn eller lodjur på de flesta underlag och i olika miljöer. De kan bland annat användas för att

- dokumentera hur ett stort rovdjur rört sig i närheten av hus eller tamdjur.

- följa spårlöpor i syfte att hitta och samla in spillning eller hår för DNA-analys. 

- spåra ikapp och skrämma eller avliva ett rovdjur.

Ekipagen certifieras av Viltskadecenter. Efter godkänt prov erhålls hundhalsband som anger certifieringssteg. Halsbandet bör hunden bära vid träning och arbete.

Prövningsordning Rovdjursspårhundar

Godkända ekipage: Rovdjursspårhundar ekipage december 2023

Besiktningshundar

Besiktningshundar kan följa spår mycket noggrant. De kan dessutom, med mycket stora krav på säkerhet, söka spår som är upp till 24 timmar gamla i miljöer med störningar i form av levande och eventuellt döda tamdjur.

Besiktningshundar används till exempel då tamdjur gått igenom stängsel och man misstänker att rovdjur kan ha varit orsaken till det. När ett hundekipage kallas till en sådan plats förväntas hunden markera eventuella in- och utspår (till och från hagen) av varg, lodjur eller björn.  Spåren ska sedan kunna följas så att hundföraren kan hitta spårstämplar, hår eller spillning. 

Ekipagen certifieras av Viltskadecenter. Efter godkänt prov erhålls hundhalsband som anger certifieringssteg. Halsbandet bör hunden bära vid träning och arbete.

Prövningsordning Besiktningshundar

Godkända ekipage: Besiktningshundar ekipage december 2023