Storfågelkunskap: Kanadagåss

Senast ändrad: 15 november 2023
Kanadagås, huvud

Kanadagås Branta canadensis

Fältkännetecken

Kanadagåsen är den största bland alla i Sverige förekommande gäss. Den har en lång och relativt smal hals. Kanadagåsens grundton är brun. Hals och huvud är svarta. Kinder och haka är tydligt markerade med vitt. Bröstet är ljust beige (till skillnad från på vitkindad gås, där det svarta på halsen även går ner över bröstet).

Biologi

Kanadagässen häckar främst i öppna sjöar och skärgård, men även i parker, jordbruksbygd och myrområden med mindre vattendrag. Födan består av växtdelar, framförallt gräs.

Honan lägger mellan 5 och 7 ägg som ruvas i ungefär 30 dygn. Ungarna blir flygga efter 40–50 dygn.

Flygande kanadagäss

Foto: Johan Månsson

Populationsutveckling

Kanadagåsen blev inplanterad i Sverige under 1930-talet. Sedan dess har kanadagässen ökat markant i Sverige och Europa. De övervintrar i södra Sverige, framförallt längs kusterna. Under januariinventeringen 2015–2017 räknades cirka 50 000 kanadagäss.

Kanadagas-index-1988-2020-host+jan

Höst- och januariindex för kanadagås i Sverige 19776–2020. Källa: Svensk Fågeltaxering, Lunds Universitet

Skador

Skador från kanadagäss besiktigas vanligtvis inte, eftersom de inte berättigar till någon ersättning. I litteraturen redovisas skador på framförallt på olika spannmålsgrödor såsom vall, bete och raps.