Faktablad från Viltskadecenter

Senast ändrad: 11 december 2023

Viltskadecenters faktablad i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. En del faktablad har reviderats och getts ut flera gånger under åren, men i listan återfinns endast de senast uppdaterade versionerna.

2023

Olika djurarter påverkar möjligheten till mental återhämtning i naturen

2022

Angrepp på får bakom rovdjursavvisande stängsel 2019–2021

2021

Hög tillförlitlighet i besiktningar av rovdjursdödade tamdjur

Kan vargyl användas för att inventera vargar?

2020

Samband mellan förekomst av stora fåglar och skador på gröda

Var och när uppstår skada på gröda av tranor, gäss och svanar?

Hur väljer tranor fält för födosök?

2018

Akuta åtgärder efter rovdjursangrepp

Leva med björn: Friluftsliv i björnområden - information om björnmöten i skog och mark

Rekommendationer för informationsmöten i problemsituationer med rovdjur

2017

Stängsling mot vatten

2015

Rädsla för vargar och björnar – fysiologiska reaktioner och negativa associationer

Psykologiska faktorer som har betydelse för människors upplevda rädsla för varg och björn

Upplevd rädsla för björn och varg

2014

Åtgärder för att hantera rädsla för björn och varg

2013

Effekter av vargförekomst på antalet fårbesättningar i Värmlands och Örebro län

Att identifiera vargspillning med hjälp av lukt

Stängsel för att förebygga skador från rovdjur (2013)

2012

Den skandinaviska vargens utseende

2011

Skador av vildsvin

Tranräkningen i Sverige 2010

2010

Skogsarbete i björnområden

Renkalvning i hägn

Akuta åtgärder efter rovdjursangrepp

Förslag på arbetsmodell för att lösa problem med betande fåglar

Sångsvanens rastperiod och val av jordbruksmark vid sjön Tysslingen

2009

Leva med björn: Att bo i björnområden

Leva med björn: Biodling i björnområden

Living with bears: Outdoor life in bear areas (English)

Mit Bären leben: Outdoor-leben in bärengebieten (Deutch)

Att skydda gröda från skador av tranor och gäss

Hur beter sig sommartranor – och hur kan man utnyttja informationen till att förebygga skador på gröda?

Avsättning av tranåkrar – hur påverkar det fåglarnas beteende?

Hur många tranor räknades in i Sverige 2005-2008?

2008

Nationella traninventeringar 2005–2007 Antal och fördelning

Hur stor är risken för upprepade rovdjursangrepp på tamdjur?

2007

Resultat från den nationella traninventeringen 2006

Vilka stängsel är bäst mot varg?

2006

Att förebygga skador från stora rovdjur med boskapsvaktande hundar

Hur många vargar skulle skjutas i samband med angrepp på hund efter en förändring av Jaktförordningen § 28 i Sverige och Jaktloven § 11 i Norge?

Vad händer i ett revir vid förlust av vuxna reproducerande vargar?

Viltbetesåakrar, utfodring och skrämsel vid Tåkern - ett försök att förebygga skador på gröda vid sjön Tåkern i Östergötland

2005

Hur rör sig tranorna i jordbrukslandskapet och hur kan man använda informationen för att förebygga skador på odlad gröda?

Söker vargar upp drivande hundar?

Varg i Sverige – sammanfattning av statusrapport för vintern 2004/05

2004

Har stängsling och lodjursjakt minskat angreppen av lodjur på får?

Hur rädda är vargar för människor?

Tamdjursstängsel och lodjur – försök i djurparker

2003

Preventing damage caused by wildlife using different kinds of fencing

Vakthundar (2003)

2001

Att skydda gröda från skador av tranor och gäss - Skrämselmetoder och förebyggande åtgärder

Försök att spåra björn sommaren 2000 VSC Faktablad-2001

Försök med att öka skyggheten hos varg

 

Fakta:

Vill du beställa publikationer?

Beställningar görs via e-post till henrike.hensel@slu.se.
Ange vilka publikationer du önskar samt ditt namn, adress och personnummer (obligatoriska uppgifter för SLU-faktura). Frakt tillkommer.

Mängdrabatt

5 % vid 15 ex, 10 % vid beställning av 20 ex eller fler