Beställningsmaterial

Senast ändrad: 26 maj 2016

Länsstyrelserna kan beställa specialutrustning och material från Viltskadecenter.

 • Material för insamling av prover för DNA-analyser
 • Färdiga väskor för besiktning av
  - Tamdjur och hundar
  - Gröda
  - Statens vilt
 • Lapptyg för land och vatten
 • Ljudskrämmor
 • Spegelprismor
 • Critter Gitter
 • Knallskott

Vi kan även låna ut fällor för fångst av rovdjur i särskilda problemsituationer.

På begäran av länsstyrelsen kan Viltskadecenter bidra med praktisk hjälp vid svårare besiktningar (till exempel angrepp på häst eller människa).


Kontaktinformation

Henrike Hensel, tekniker

Ekologi, Viltskadecenter, SLU

Grimsö 152, 730 91 Riddarhyttan

henrike.hensel@slu.se, 0581-69 73 42

Sidansvarig: maria.levin@slu.se