Beställningsmaterial

Senast ändrad: 06 oktober 2023

Länsstyrelserna kan beställa specialutrustning och material från Viltskadecenter.

 • Material för insamling av prover för DNA-analyser
 • Färdiga väskor för besiktning av
  - Tamdjur och hundar
  - Gröda
  - Stora rovdjur
 • Lapptyg för land och vatten
 • Ljudskrämmor
 • Spegelprismor
 • Critter Gitter
 • Knallskott

 

Fällor

Vi kan låna ut fällor för fångst av rovdjur i särskilda problemsituationer.

Experthjälp vid svåra besiktningar

På begäran av länsstyrelsen kan Viltskadecenter bidra med praktisk hjälp vid svårare besiktningar (till exempel angrepp på häst eller människa).