Besiktning av skador

Senast ändrad: 15 juni 2020

Viltskador på tamdjur och gröda ska besiktigas av personal från länsstyrelsen så fort som möjligt. Besiktningen är alltid kostnadsfri.

Besiktningspersonerna är utsedda av länsstyrelsen och utbildade av Viltskadecenter. De kan besiktiga skador och informera om skadeförebyggande åtgärder. De har även blanketter för ansökan om ersättning och kan hjälpa till att fylla i dem. 

Det är viktigt att alla skador besiktigas snabbt, eftersom det ökar möjligheten att kunna säkra spår och tecken i terrängen. Om besiktningspersonen  bedömer att något "fredat vilt" (framför allt stora rovdjur eller tranor/vissa gåsarter/sångsvan) har orsakat skadan kan ägaren få ersättning från länsstyrelsen. Besiktningsprotokollet utgör grunden för beslut om ersättning.

Hur går en besiktning till?

Besiktningspersonen gör en helhetsbedömning av platsen och skadorna och försöker besvara flera frågor som är viktiga för att avgöra skadeorsaken. Skadorna dokumenteras på en blankett som registreras i databasen Rovbase, så att länsstyrelsens viltskadehandläggare kan ta del av besiktningen och bedömningen.

I särskilt svåra situationer kan besiktningmannen ta hjälp av ett besiktningsekipage, som består av en förare (utbildad besiktningsman) med en särskilt utbildad besiktningshund.

Besiktningshund med förare

Besiktninghundarna kan följa spår mycket noggrant. De kan dessutom, med mycket stora krav på säkerhet, söka spår som är upp till 24 timmar gamla i miljöer med störningar i form av både levande och döda djur.

Besiktningspersonerna har genomgått en grundutbildning hos Viltskadecenter innan de får börja arbeta på uppdrag av länsstyrelsen. Därefter fortbildar de sig kontinuerligt.

Kontakta en besiktningsperson

Via länsstyrelsernas gemensamma webbplats hittar du din länsstyrelse.
Klicka på fliken Djur. Gå tillJakt och vilt ivänstermenyn och klicka på Viltskador. Där finns ofta information och kontaktuppgifter.

Fakta:

Besiktningshandböcker

Viltskadecenters besiktningshandböcker ger praktisk handledning i besiktningarnas alla moment. De vänder sig främst till länsstyrelsens personal, men djurägare, lantbrukare, jägare och andra intresserade har också nytta av dem.

Besiktning av rovdjursangripna tamdjur

Praktisk handledning i besiktning av tamdjur och hundar. Boken är rikt illustrerad med bilder från dokumenterade fall av skador på tamdjur och hundar och tar även upp andra döds- och skade-orsaker än stora rovdjur.

 

Besiktning av viltskador på gröda – med inriktning på fredade fåglar

Praktisk handledning i besiktning, värdering och förebyggande av fågelskador på gröda. Innehållet baseras på många års dokumentation och erfarenheter av skador på gröda i Sverige.