Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur

Senast ändrad: 22 januari 2021

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur + Rovbase

Målgrupp

Länsstyrelsens fältpersonal (kvalitetssäkrare) och samebyarnas inventeringssamordnare.

Kursinnehåll

  • Spårning i fält
  • Rådande inventeringsregler och metoder
  • Artbiologi kopplad till inventeringen
  • GPS-teknik och fältapp

Kursen är i första hand teoretisk, med ett kort pass i närområdet utomhus. Föreläsare på kursen är personal från Viltskadecenter, Grimsö Forskningsstation, Naturhistoriska Riksmuseet, Kungsörn Sverige och länsstyrelsen.

Kurser i Rovbase

Dokumentation av rovdjursinventeringar i databasen Rovbase. Efter kursen ska man kunna registrera spårningar, DNA-prover och avsökta områden (slingor), inklusive att inhämta data från GPS, samt kunna söka data och presentera i karta.

Denna kurs ges alltid i samband med grundutbildning i kvalitetssäkring och inventering av stora rovdjur. Grundkurser och fortbildningar i Rovbase kan även beställas separat.

Anställd av länsstyrelsen? 

Aktuella kurser finns i kalendern på ingångssidan!