Om du möter varg

Senast ändrad: 23 februari 2022
Varg går över en grusväg

Foldern "Om du möter varg" innehåller råd till dig som funderar på vad du kan göra för att minska sannolikheten att stöta på en varg – och hur du bör agera om du ändå skulle göra det.