Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur

Senast ändrad: 16 februari 2024

Direktlänkar för personer som inventerar stora rovdjur åt länsstyrelsen.

Synpunkter och förslag till ändringar i inventeringsinstruktioner för lodjur, järv och varg

Viltskadecenter tar emot svenska förslag till ändringar i Naturvårdsverkets och Miljødirektoratets instruktioner för inventering av stora rovdjur i Skandinavien. Länkarna nedan går till listor med de förslag vi registrerat hittills. Vi uppdaterar listan regelbundet så att alla kan ta del av den och se hur processen går framåt.

Förslag till ändringar gällande inventeringsinstruktioner för varg (2024-02-01)

Förslag till ändringar gällande inventeringsinstruktioner för järv (2020-12-21)

Förslag till ändringar gällande inventeringsinstruktioner för lodjur (juni 2022)

Vill du lämna ett förslag?

Skriv ett mejl till rovdjursinventering@slu.se eller direkt till någon av oss på
Viltskadecenter: förnamn.efternamn@slu.se

I mejlet ska följande anges:
1. Hänvisa till den instruktion eller det faktablad du avser, gärna med
sidnummer om det gäller en särskild skrivning.
2. Ge förslag till alternativ skrivning eller strykning av texten.
3. Motivera varför ändringen bör ske.
4. Tala tydligt om vem som är förslagslämnare; till exempel en enskild
tjänsteman/fältpersonal, en länsstyrelse eller ett förvaltningsområde.