Inventeringsrapporter lodjur

Senast ändrad: 04 juli 2023
Lodjurslöpa i snö

Inventeringsrapporter lodjur i Skandinavien

Rapporterna ges ut tillsammans med Rovdata i serien Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien. Serien ges ut av NINA (Norsk institutt for naturforskning). Varje rapport har en svensk och en norsk del med samma information. Vartannat år är svenska "förstaspråk".

Länkarna går till NINAs biblioteksdatabas i Norge.

 

Tidigare inventeringsrappporter lodjur

Rapporter från åren 2004–2013 listas nedan.

   

Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2013/2014

Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat av inventeringar av lodjur.

Publikationstyp: Rapport, 22 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Andreas Zetterberg och Linn Svensson
Publiceringsår: 2014

Ladda hem publikationen (pdf):

Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2013/2014

 

   
Resultat från inventering av lodjur i Sverige
vintern 2012/2013


Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat av inventeringar av lodjur.

Publikationstyp: Rapport, 18 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Andreas Zetterberg
Publiceringsår: 2013

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2012/13

Resultat från inventering av lodjur i Sverige
vintern 2011/2012

Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat av inventeringar av lodjur.

Publikationstyp: Rapport, 18 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Andreas Zetterberg, Linn Svensson
Publiceringsår: 2012

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2011/12

   
Resultat från inventering av lodjur i Sverige
vintern 2010/2011

Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat av inventeringar av lodjur.

Publikationstyp: Rapport, 17 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Anna Danell, Linn Svensson
Publiceringsår: 2011

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2010/11

   
Resultat från inventering av lodjur i Sverige
vintern 2009/2010

Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat av inventeringar av lodjur.

Publikationstyp: Rapport, 16 sidor
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Linn Svensson, Eva Hedmark
Publiceringsår: 2010

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2009/10

   
Resultat från inventeringar av lodjur i Sverige
vintern 2008/2009

Resultat från de årliga inventeringarna av lodjurets numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 16 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Linn Svensson
Publiceringsår: 2010

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av lodjur i Sverige vintern 2008/09

 

   

Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2007/2008

Resultat från de årliga inventeringarna av lodjurets numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 13 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Linn Svensson, Kartillustratör: Peter Jaxgård
Publiceringsår: 2009

Ladda hem publikationen (pdf):
Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2007/08

   

Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2006/2007

Resultat från de årliga inventeringarna av lodjurets numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 12 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2008

Ladda hem publikationen (pdf):
Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2006/07

   
Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2005/06

Resultat från de årliga inventeringarna av lodjurets numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 12 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2006

Ladda hem publikationen (pdf):
Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2005/06

   
Resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2003/2004

Resultat från de årliga inventeringarna av lodjurets numerär och utbredning i Sverige.

Publikationstyp: Rapport, 8 sidor.
Utgiven av: Viltskadecenter
Författare: Viltskadecenter
Publiceringsår: 2005

Ladda hem publikationen (pdf):
Resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2003/04

 

De äldre lorapporterna finns även i den gamla publikationslistan från Viltskadecenters gamla webbplats. Publikationerna listas i bokstavsordning. Välj bokstaven R och skrolla sedan nedåt till rapporterna Resultat från inventering av lodjur. Några rapporter finns även under S (Slutliga resultat resultat från inventering av lodjur).