Inventeringsrapporter lodjur

Senast ändrad: 04 mars 2024
Lodjurslöpa i snö

Inventeringsrapporter lodjur i Skandinavien

Rapporterna ges ut tillsammans med Rovdata i serien Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien. Serien ges ut av NINA (Norsk institutt for naturforskning). Varje rapport har en svensk och en norsk del med samma information. Vartannat år är svenska "förstaspråk".

Länkarna går till NINAs biblioteksdatabas i Norge.

 

Äldre inventeringsrappporter lodjur

Inventeringsrapporter för åren 2004–2013 kan beställas via e-post till henrike.hensel@slu.se.