Rovdjursskador på renar

Senast ändrad: 03 maj 2018

Renar betar fritt och rör sig över stora områden i fjäll och skog. Eftersom det är svårt att hitta kadaverrester i sådana trakter finns inga siffror på hur många renar som dödas eller skadas av rovdjur. Flera indikatorer och iakttagelser tyder dock på att ett stort antal renar dödas av rovdjur årligen.

Till rovdjursutredningen Mål för rovdjuren SOU 2012:2 redovisade forskare vid Viltskadecenter och Grimsö Forskningsstation siffror över renpredation för björn, järv, lo och varg. Baserat på dessa siffror och rovdjurspopulationerna i renskötselområdet uppskattade utredningen hur många renar som dödas per år av rovdjuren.

Art Uppskattat antal dödade renar
Lo 10 000-50 000
Järv 6 000-15 000
Björn 3 500-7 500
Varg 75-150
Totalt ca 19 500-82 500


Forskare har redovisat siffror i antal dödade renar per rovdjursindivid per år förutom varg som angetts i totalt antal fällda renar per år. Siffran har sedan multiplicerats med antalet rovdjur inom norra rovdjursförvaltningsområdet. För björn har 10% av björnstammen använts. Björnens predation på ren sker nästan uteslutande under kalvningsperioden.
Källa: Mål för rovdjuren SOU 2012:2, s 48

Viltskadecenter gjorde även en sammanställning över åtgärder som används för att förebygga rovdjursangrepp på renar. Läs mer här: Åtgärder mot skador på renar