Rovdjursskador på renar

Senast ändrad: 13 april 2022

Renar betar fritt och rör sig över stora områden i fjäll och skog. Eftersom det är mycket svårt att hitta alla kadaverrester i sådana trakter finns inga siffror på hur många renar som dödas eller skadas av rovdjur. Flera indikatorer och iakttagelser tyder dock på att ett stort antal renar dödas av rovdjur varje år.

Om ersättningar för rovdjur

Texten är hämtad från Sametingets webbplats om rovdjursersättning.

Dokumenterad förekomst av rovdjur ersätts

Enligt ersättningssystemet för rovdjursskador på rennäringen ska samebyarna kompenseras för förekomst av rovdjur och antalet föryngringar (hona med årskull) i renskötselområdet. Rovdjursersättningarna är inte ett bidrag utan en ersättning för verkliga förluster. 

Inventeringar

En viktig förutsättning för att ersättningssystemet ska fungera är därför trovärdiga rovdjursinventeringar. Inventeringarna görs i samarbete mellan länsstyrelsens naturvårdspatruller och samebyarna.

  • Samebyarna deltar aktivt i inventeringsarbetet och utser så kallade rovdjursansvariga.
  • Länsstyrelserna är huvudansvariga för inventeringarna och sammanställningen av övrig dokumentation om förekomst och föryngring av rovdjur.
  • Länsstyrelsen är ansvarig för kvalitetssäkring av inventeringen
  • Sametinget fördelar de medel regeringen anvisar till respektive sameby för samebyarnas medverkan, utifrån beslutade fördelningsprinciper.

Regelverk

De förordningar som reglerar rovdjursersättningen är Viltskadeförordning (2001:724), Sametingets regleringsbrev och Sametingets föreskrifter. Sametinget administrerar utbetalningarna av rovdjursersättning. Ersättningen är baserad på en beräknad kostnad för varje art.

Siffror till rovdjursutredningen 2012

Till rovdjursutredningen Mål för rovdjuren SOU 2012:2 redovisade forskare vid Viltskadecenter och Grimsö Forskningsstation siffror över renpredation för björn, järv, lo och varg. Baserat på dessa siffror och rovdjurspopulationerna i renskötselområdet uppskattade utredningen hur många renar som dödas per år av rovdjuren.