Databaser för förvaltningen

Senast ändrad: 03 mars 2021

Besiktningar, inventeringsinsatser och döda rovdjur ska registreras i databasen Rovbase. Skador på gröda och skadeförebyggande åtgärder registreras tills vidare i annan ordning, då databasen Rovdjursforum avvecklats.

Rovbase

Inventeringsresultaten från rovdjursinventeringarna läggs in av länsstyrelsernas naturbevakare och samebyarnas inventeringsansvariga i databasen Rovbase.

Skandobs

Länsstyrelserna ansvarar för uppföljning och kvalitetssäkring av rovdjursobservationer som registreras i Skandobs.

Support och utbildning

På uppdrag av Naturvårdsverket erbjuder Viltskadecenter utbildning och support för Rovbase och Skandobs. Håll utkik efter datum för utbildningar under rubriken Kalender på ingångssidan.

Rovbase: support.rovbase@slu.se, telefon 0581 – 69 73 73
Skandobs: support.skandobs@slu.se, telefon 0581 – 69 73 73

Sidansvarig: maria.levin@slu.se