Besiktning av stora rovdjur

Senast ändrad: 22 januari 2021

Grundkurs och fortbildning i besiktning av stora rovdjur.

Målgrupp

Länsstyrelsens fältpersonal som besiktigar rovdjur som fällts under licensjakt.

Kursinnehåll

Del I: Grundutbildning

  • Besiktningspersonernas uppdrag och funktion
  • Rovdjursförvaltningens organisation och relevanta
    bestämmelser för jakt efter rovdjur (Naturvårdsverket, Jordbruksverket, polisen, med flera)
  • SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) och NRM (Naturhistoriska Riksmuseet) demonstrerar provtagning på stora rovdjur. Deltagarna får  öva praktiskt på olika provtagningsmoment. Detta är ett värdefullt tillfälle att utnyttja för att upprätthålla sin kompetens. Under åren har olika prover varit aktuella för insamling och kursen ger all personal möjlighet att ta del av hur aktuella prover ska tas.

Del II: Fortbildning
Denna del är till för samtliga besiktningspersoner samt handläggare på länsstyrelsen. Här ges information från berörda myndigheter inför årets jakt. Skandinaviska björnprojektet deltar oftast med information och forskningsresultat från verksamheten.

Anställd av länsstyrelsen? 

Aktuella kurser finns i kalendern på ingångssidan!