Rovdjursskador på tamdjur

Senast ändrad: 15 juni 2020

I Sverige är det oftast får som angrips av rovdjur, men även nötboskap och andra djurarter utsätts ibland för skador.

Getter förekommer inte i lika stor utsträckning som får och utgör därför endast en liten del av de angripna djuren. Angrepp på hästar är väldigt ovanligt i Sverige, men sker ibland.

Antalet rovdjursdödade tamdjur kommer sannolikt att öka långsamt under de närmaste åren. Den största anledningen till detta är att varg och lodjur sprider sig söderut till områden som idag saknar stora rovdjur och som har ett större antal husdjursbesättningar.

Djur på fritt fäbod- eller fjällbete

Djur på fäbodbete skiljer sig från konventionell djurhållning. Läs mer om Fäbodbruk och rovdjur.

Hjortar (hägnat vilt)

Hjortar i hägn räknas som vilt och ersätts inte. Läs mer i rapporten Bedömningar avseende rovdjursskador på hägnat vilt (Rapport från Viltskadecenter 2014-4)

Renar

Skador av rovdjur på renar ersätts på ett annat sätt än övriga
tamdjur. Läs mer här: Rovdjursskador på renar

Har du råkat ut för en skada?

Skador på tamdjur ska alltid besiktigas. Läs mer: Besiktning av skador

Så här bör du göra så fort du upptäckt en skada:Om du råkar ut för skador

Skadestatistik

Viltskadecenter sammanställer årligen statistik över skador orsakade av stora rovdjur och stora betande fåglar i Sverige. Statistiken grundar sig på besiktningar och beslut från besiktningspersoner, viltskadehandläggare och rovdjursansvariga på länsstyrelserna. Läs rapporterna på sidan Viltskadestatistik.

Sidansvarig: maria.levin@slu.se