Rovdjursskador på tamdjur

Senast ändrad: 24 september 2021

I Sverige är det framför allt får som angrips av rovdjur. Angrepp på getter förekommer inte i lika stor utsträckning som på får. Getter är inte särskilt vanliga i Sverige längre och utgör endast en liten del av de angripna djuren. I undantagsfall sker även angrepp på nötboskap och andra djurarter.

Antalet rovdjursdödade tamdjur kommer sannolikt att öka långsamt under de närmaste åren. Den största anledningen till detta är att varg och lodjur sprider sig söderut till områden som idag saknar stora rovdjur och som har ett större antal tamdjursbesättningar.

Hästar

Rovdjursangrepp på hästar är väldigt ovanligt i Sverige. Hästar kan råka ut för flera olika typer av skador och det händer att hästägare rapporterar sådana i tro att det är rovdjur som orsakat dem. I foldern Sårskador hos häst tar vi upp en del om hästars grundläggande beteende och visar olika exempel på vad hästar kan skada sig på. Bilderna kommer från fall som dokumenterats av Regiondjursjukhuset i Helsingborg.

Sår på hästben

Djur på fritt fäbod- eller fjällbete

Djur på fäbodbete skiljer sig från konventionell djurhållning. Läs mer om Fäbodbruk och rovdjur.

Hjortar (hägnat vilt)

Hjortar i hägn räknas som vilt och ersätts inte. Läs mer i rapporten Bedömningar avseende rovdjursskador på hägnat vilt (Rapport från Viltskadecenter 2014-4)

Renar

Skador av rovdjur på renar ersätts på ett annat sätt än övriga
tamdjur. Läs mer här: Rovdjursskador på renar

Har du råkat ut för en skada?

Skador på tamdjur ska alltid besiktigas. Läs mer: Besiktning av skador

Så här bör du göra så fort du upptäckt en skada:Om du råkar ut för skador

Skadestatistik

Viltskadecenter sammanställer årligen statistik över skador orsakade av stora rovdjur och stora betande fåglar i Sverige. Statistiken grundar sig på besiktningar och beslut från besiktningspersoner, viltskadehandläggare och rovdjursansvariga på länsstyrelserna. Läs rapporterna på sidan Viltskadestatistik.