Om Rovdjurskunskap för tjänstemän

Senast ändrad: 09 februari 2021
Björn vid skogsstjärn

"Rovdjurskunskap för tjänstemän" (RFT) innehåller grundläggande kunskap om de stora rovdjuren i Sverige. OBS: SIDORNA ÄR UNDER UPPBYGGNAD.

Målgruppen är tjänstemän på olika myndigheter som inte arbetar med dem dagligen, men som ibland behöver snabb tillgång till kortfattad information om rovdjuren i sin tjänsteutövning. Exempel är personal vid olika avdelningar/enheter på Jordbruksverket, Sveriges Domstolar, Polisen, länsstyrelser, kommuner och intresseorganisationer. Texterna fungerar förstås lika bra för alla är intresserade. 

Källor

Texterna baseras framför allt på nedanstående källor. Särskilda källor redovisas på sidorna för de enskilda arterna.

Naturvårdsverket

Rovdjuren i Sverige

Miniminivåer för lägsta antalet för en rovdjursart på regional nivå  

SLU, Artdatabanken

Artfakta

Statens offentliga utredningar

Rovdjuren och deras förvaltning SOU 2007:89

Mål för rovdjuren SOU 2012:2

Viltskadecenter

Inventering av stora rovdjur

Viltskadestatistik

Skador och åtgärder

Texterna har granskats av rovdjursprojekten

Skandinaviska björnprojektet

Järvprojektet

Scandlynx

Skandulv

Fakta:

Alla stora rovdjur tillhör statens vilt enligt 33 § jaktförordningen, vilket innebär att ett djur som påträffas dött eller som dödas ska tillfalla staten och upphittaren är skyldig att anmäla fyndet till polisen. Anmälningsskyldigheten gäller även trafikolyckor med björn.

https://artfakta.se/naturvard/taxon/ursus-arctos-100145

Sidansvarig: maria.levin@slu.se