VSC rekommendationer

Senast ändrad: 23 oktober 2018
far-vid-elstangsel-ML.jpg

Viltskadecenter är rådgivare till både myndigheter, intresseorganisationer och enskilda lantbrukare och andra. Våra rekommendationer bygger på studier, praktiska försök, erfarenheter och diskussioner med berörda grupper.

Vi sammanställer och uppdaterar regelbundet våra rekommendationer inom olika områden och publicerar dem på vår webbplats  så att alla enkelt kan ta del av dem.

Rovdjur

Fåglar

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet

Om förvaltning av naturresurser

En liten skrift om adaptiv förvaltning

Viltskadecenter på YouTube

Viltskadecenters YouTube-kanal finns filmer om bland annat förebyggande åtgärder och inventeringsmetodik.

Fakta:

Viltskadecenters publikationer

En av Viltskadecenters uppgifter är att dokumentera vår och andras kunskap i olika tryckta former. Vi ger ut rapporter, faktablad, böcker och annat informationsmaterial om skador, förebyggande åtgärder och inventeringar.

Publikationerna är i pdf-format och kan laddas hem från Viltskadecenters gamla webbplats. Klicka på länkarna så flyttas du automatiskt dit.

Publikationer listade kronologiskt

Publikationer listade ämnesvis

Publikationer listade i publikationstyper

Rapporter

Faktablad

Böcker

Övriga publikationer  
Viltskadecenters filmer, foldrar, planscher, med mera

Nyhetsbrev 
Viltskadecenters nyhetsbrev Vilt och Tamt

Sidansvarig: maria.levin@slu.se