VSC rekommendationer

Senast ändrad: 28 augusti 2019
far-vid-elstangsel-ML.jpg

Viltskadecenter är rådgivare till både myndigheter, intresseorganisationer och enskilda lantbrukare och andra. Våra rekommendationer bygger på studier, praktiska försök, erfarenheter och diskussioner med berörda grupper.

Vi sammanställer och uppdaterar regelbundet våra rekommendationer inom olika områden och publicerar dem på vår webbplats så att alla enkelt kan ta del av dem.

Rovdjur

Fåglar

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet

Om förvaltning av naturresurser

En liten skrift om adaptiv förvaltning

Viltskadecenter på YouTube

Viltskadecenters YouTube-kanal finns filmer om bland annat förebyggande åtgärder och inventeringsmetodik.

Sidansvarig: maria.levin@slu.se