Viltskadecenters rekommendationer för boskapsvaktande hundar

Senast ändrad: 22 oktober 2021
Boskapsvaktande hund framför får

Boskapsvaktande hundar (”boskapsvaktare”) kan vara en alternativ metod för att förebygga rovdjursangrepp på tamdjur där rovdjursavvisande stängsel inte kan användas. Med ”boskapsvaktare” avses hundar av boskapsvaktande raser som tillbringar all sin tid hos betesdjuren.

Rekommendationerna uppdateras kontinuerligt med ökad kunskap. På den här sidan finns alltid den senaste versionen.

Tamdjursägare som vill satsa på boskapsvaktare måste vara väl medvetna om vad det innebär att hålla sådana hundar och vilket ansvar åtgärden innebär.
Eftersom metoden utgörs av levande djur kräver den eftertanke och goda förutsättningar för att fungera. Fungerande boskapsvaktare innebär inte endast skydd/varsel mot rovdjur utan även att hundarna själva mår bra och trivs med sin plats samt att de fungerar i relation till omgivningen, till exempel avseende grannar.

Viltskadecenters rekommendationer för boskapsvaktande hundar 2021 (21 oktober)

I skriften Boskapsvaktande hundar mot rovdjursangrepp på tamdjur finns mycket att läsa för den som vill lära mer.

Boskapsvaktande hund med får

Relaterade sidor: