DNA-prover vid inventering av stora rovdjur

Senast ändrad: 29 juni 2023
Bild på provrör

För länsstyrelsens fältpersonal

Skrolla nedåt eller använd snabblänkarna.

Varg
Järv
Lodjur
Registrera prov i Rovbase
Etiketter och material till DNA-prover

VARG

Vargprover analyseras vid SLU Grimsö genetiska laboratorium.

Lathund för hantering av DNA-prover

VSC har tagit en lathund för att åskådliggöra vad som gäller i olika situationer.

Lathund hantering av DNA-prover varg

Vilka prover ska tas av varg och hur många?

Regel 1
Samla alltid minst tre (3) prov från varje spårning av revirmarkerande varg, helst från de revirmarkerande djuren.

Regel 2
Det är alltid bättre att samla för många än för få prov!

Utöver dessa grundregler avgör spårningens syfte hur många prov och vilken typ av prov som ska samlas in längs spårningen. Tänk därför noga igenom vad målet är med den aktuella spårningen och samla prov därefter.

 • Är målet att komplettera en spårning för social status?
  Då ska spårningen kunna grupperas till reviret, så DNA ska samlas från något av de revirmarkerande djuren.
 • Är målet att ta reda på social status genom DNA och en spårning om 3 km?
  Samla DNA från både föräldradjur och valpar.
 • Är målet att särskilja olika revir?
  Samla DNA från de revirmarkerande djuren.
 • Är det oklart hur spårningen kan komma att användas?
  Samla DNA-prover enligt regel nr 1.

Kom även ihåg att det oftast är hanens DNA som ger utslag i prover som tagits där två löpor lett fram till en revirmarkringsplats med endast en fläck urin. Vill man hitta tikens DNA samlar man lämpligen prover på platser där man ser att båda vargarna har revirmarkerat eller där det finns löpblod.

Instruktion för insamling av biologiskt material för DNA-analys

Spillnings- och urinprover från varg

- Spillning ska samlas in i torkmedel (silica).

- Urin ska samlas i specialpreparerade rör (inte frysas).

Instruktion insamling av vargurin - provrörsvariant med extra liten behållare

Instruktion insamling av vargurin - provrörsvariant med fast kemikalie i botten på rör

Övriga prover från varg

- Blod ska samlas i specialpreparerade rör (samma som urin; inte frysas).

- Hår ska samlas i papperskuvert (inte frysas eller förvaras i plaströr).

Skicka vargprov

Förfrankerade och föradresserade kuvert finns att beställa från Viltskadecenter. Om annat kuvert används ska provet skickas till följande adress:

Vargprov
Viltskadecenter, Linn Svensson
Grimsö forskningsstation
Grimsö 152
739 93 Riddarhyttan

Analysresultat av varg

Labbet registrerar resultaten i Rovbase när analyserna är färdiga.

JÄRV

Skicka järvprov

 • Prover ska skickas in löpande, direkt till labbet. Senast 15 juni.
 • Om proverna skickas med paket, se till att välja utkörning (så det inte behöver lösas ut på postkontor).

Skicka alla typer av prover till följande adress:

Järvprov

Königsson/Spong MEG
Vilt, Fisk, Miljö
SLU
901 83 UMEÅ

Spillningsprov från järv

Samla proven i silica enligt instruktionen från Naturvårdsverket:
JÄRV: Instruktion för insamling av spillning

Märkt provröret med en SEP-kod och registrera alla uppgifter i Rovbase innan du skickar in det!

Övriga prover från järv

- Blod kan samlas fryst eller i provrör för urin (se varg ovan).
- Hår ska samlas i papperskuvert (inte frysas eller förvaras i plaströr).
- Sekret kan samlas i silica (se varg ovan).

Analysresultat av järv

Labbet registrerar resultaten i Rovbase när analyserna är färdiga.

Kontaktpersoner på Umeå-laboratoriet är Helena Königsson och Göran Spong. De nås på adressen DNA@slu.se

LODJUR

Spillning eller andra prov från lodjur kan användas enligt gällande inventeringsinstruktioner för särskiljning. Prover skickas till DNA-labbet vid SLU, Umeå:

Königsson/Spong MEG
Vilt, Fisk, Miljö
SLU
901 83 UMEÅ

Kontaktpersoner på Umeå-laboratoriet är Helena Königsson och Göran Spong. De nås på adressen DNA@slu.se

Registrera prov i Rovbase

Alla prov från järv och varg och eventuellt lodjur ska registreras i Rovbase. Kontakta Viltskadecenters supporttelefon 0581-69 73 73 (support.rovbase@slu.se) för inloggningsuppgifter till Rovbase. 
Manualer och användarstöd för Rovbase.

Etiketter och material till insamling av DNA-prover

Streckkodsetiketter, provrör, silica, plastpåsar samt förfrankerade kuvert för vargprov kan beställas utan kostnad från Viltskadecenter:
Henrike Hensel 0581-69 73 42 henrike.hensel@slu.se
Linn Svensson 0581-69 73 39 linn.svensson@slu.se

Fakta:

För akuta prov har vi som ambition att leverera provsvar inom max 5 arbetsdagar.

Vänligen meddela någon av oss via e-post eller telefon om akuta prov är på ingång.

Linn Svensson: linn.svensson@slu.se; 0581-69 73 39
Mikael Åkesson: mikael.akesson@slu.se; 0581-69 73 22