Besiktning av tamdjur och hundar

Senast ändrad: 18 oktober 2022

Grundkurs och fortbildningar i besiktning av rovdjursskador på tamdjur och hundar.

Målgrupp

Länsstyrelsens fältpersonal som besiktigar rovdjursangripna tamdjur och hundar. 

Kursinnehåll

Utbildningen genomförs ofta i samarbete med rovviltkontakter från SNO (Statens Naturoppsyn i Norge). 

Grundutbildningen innehåller följande moment

 • Besiktningspersonernas uppdrag
 • Bemötande av skadedrabbade
 • Rovdjursförvaltningens organisation, förordning, föreskrifter, nationella målen
 • Viltskadestatistiken - vad används uppgifterna från besiktningarna till?
 • Arbetsgång vid besiktningar
 • Karakteristik för rovdjursangrepp på tamdjur
 • Praktisk besiktning
 • Flåningsteknik
 • DNA-provtagning vid besiktningar – hur genomförs den och vad kan vi få reda på?
 • Smittorisker vid besiktningar
 • Kadaverhantering
 • Skadeförebyggande åtgärder
 • Registrering i Rovbase

Kursen är både praktisk och teoretisk. För att bli godkänd på utbildningen ska man delta i alla moment samt bli godkänd på ett teoretiskt prov som skrivs hemma.

Efter genomgången av Rovbase ska man kunna registrera besiktningar, inklusive att inhämta data från GPS, samt kunna söka data och presentera i karta.

Fortbildning

I besiktningspersonalens uppdrag ingår att fortbilda sig regelbundet. VSC genomför minst ett fortbildningstillfälle varje år. Kursdeltagarna ska ha genomgått grundutbildning tidigare. Utbildningen ges på uppdrag av Naturvårdsverket.

Fortbildningarna består i fördjupningar inom besiktningsmännens uppdrag och funktion. Praktiska och teoretiska moment varvas. Förutom momenten nedan tas andra aktuella ämnen upp utifrån behov och efterfrågan. 

Fortbildningen innehåller alltid följande moment

 • Skador orsakade av stora rovdjur, bedömning och kvalitetssäkring
 • Praktiska övningar
 • Diskussion kring genomförda besiktningar
 • Förebyggande åtgärder

Utbildningen genomförs ofta i samarbete med rovviltkontakter från SNO (Statens Naturoppsyn i Norge).

Anställd av länsstyrelsen?

Aktuella kurser finns i kalendern på ingångssidan!