Besiktning av tamdjur och hundar

Senast ändrad: 22 januari 2021

Grundkurs och fortbildning för besiktning av rovdjursskador på tamdjur och hundar.

Målgrupp

Länsstyrelsens fältpersonal som besiktigar rovdjursangripna tamdjur och hundar.

Kursinnehåll

Utbildningen genomförs i samarbete med flera externa föreläsare, som veterinärer, rovviltkontakter från SNO (Statens Naturoppsyn i Norge), länsstyrelsen samt forskare och fältpersonal från institutionen för ekologi vid SLU. Samtliga moment i utbildningen är obligatoriska.

Besiktningsutbildningen innehåller följande moment:

 • Besiktningspersonernas uppdrag
 • Rovdjursförvaltningens organisation, förordning, föreskrifter, nationella målen
 • Viltskadestatistiken - vad används uppgifterna i Rovdjursforum/Rovbase till?
 • Rovdjursbiologi och förekomst
 • Djurskyddslagstiftning och jaktlagstiftning
 • Dödsorsaker och dödlighet hos tamdjur och hundar
 • Smittorisker vid besiktningar
 • Tamdjursfysiologi
 • Palpation (känna igenom kroppen) på häst
 • Grundläggande tamdjursskötsel (får och nöt) och kadaverhantering
 • Indirekta skador
 • Arbetsgång vid besiktningar
 • Karakteristik för rovdjursangrepp på tamdjur
 • Flåningsteknik
 • Praktisk besiktning
 • DNA-provtagning vid besiktningar – hur genomförs den och vad kan vi få reda på?
 • Akuta skadeförebyggande åtgärder
 • Etik och bemötande av människor

Anställd av länsstyrelsen? 

Aktuella kurser finns i kalendern på ingångssidan!