Besiktning av tamdjur, riktad information

Senast ändrad: 29 februari 2024

Här finns material och länkar för personer som besiktigar skador orsakade av stora rovdjur åt länsstyrelsen.

Typiska skador av stora rovdjur

Referensmaterial med bilder som visar typiska skademönster från björn, varg, lodjur och hund. Bilderna är tagna av länsstyrelsernas besiktningspersonal under verkliga besiktningar som registrerats i databasen Rovbase.

Typiska skador av stora rovdjur - exempel från besiktningar på tamdjur och hundar i Sverige

Framsida till skriften Typiska-skador-av-stora-rovdjur-2024-330px.jpg Typiska-skador-av-stora-rovdjur

 

Kadaver till VSC:s kurser

Kadaver till VSCs kurser


Kontaktinformation