DNA-prover från döda vargar

Senast ändrad: 29 juni 2023

För länsstyrelsens fältpersonal

Lathund för hantering av DNA-prover

VSC har tagit en lathund för att åskådliggöra vad som gäller i olika situationer.

Lathund hantering av DNA-prover varg

Provtagning från döda vargar

För snabbare svaridentitet hos licens- och skyddsjagade vargar kan den döda vargen provtas med en salivsticka i munnen. Provet ska tas långt in i munnen insidan av kinden, för att undvika kontaminering från annan varg.

Märk provet med streckkod och förvara proverna mörkt i rumstemperatur tills de ska skickas vidare. Lägg aldrig rör med tops i plastpåse eller kuvert med bubbelplast: det kan medföra att proverna ruttnar.

Död varg ska vara registrerad i Rovbase och provet ska registreras som ett vanligt SEP-prov i Rovbase. I provets kommentarsfält ska M-numret på den döda vargen angesOm registrering i Rovbase saknas kommer provet inte att analyseras. 

Skicka till Viltskadecenter på ett av följande sätt:
- I förfrankerade bruna kuvert (för varg-DNA) som du får av din länsstyrelse.
- I valfritt papperskuvert med adressen: Viltskadecenter, SLU Grimsö 152, 739 93 Riddarhyttan