Inventering av kungsörn

Senast ändrad: 10 november 2022

Kungsörnar inventeras framför allt under häckningsperioden genom att man letar efter spelflygande fåglar, ungar i bon eller flygfärdiga ungar i kända revir.

Kungsörn inventeras genom fältobesök vid kända boplatser under häckningstiden. Nya boplatser kan upptäckas genom att man observerar örnarnas beteende.

De centrala variablerna för att beskriva kungsörnsstammens storlek och utveckling är:

  • Antal besatta revir Revir där kungsörn har observerats under inventeringen. Den här siffran återspeglar stammens storlek.
  • Antal lyckade häckningar Dessa återspeglar stammens möjliga tillväxt.

Antalet besatta revir och framför allt antalet lyckade häckningar kan variera kraftigt från år till år. Det beror mest på födotillgång för örnarna och väderförhållandena under häckningssäsongen.

För instruktioner och faktablad gällande metodik för kungsörnsinventering, se Inventeringsmetodik för stora rovdjur (Naturvårdsverket)

Naturhistoriska riksmuseet ansvarar för koordineringen av kungsörnsinventeringen: Kungsörnsinventering (Naturhistoriska riksmuseet)

Resultat från inventering av kungsörn

Resultat från inventering av kungsörn 2021 (Naturhistoriska riksmuseet)

Kungsörnsinventering (Naturhistoriska riksmuseet)

För frågor, kontakta Jessica Åsbrink, nationell inventeringssamordnare på Jessica.Asbrink@nrm.se.

Fakta om kungsörn (Naturvårdsverket)

 

Fakta:

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är ett viktigt komplement i länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Har DU sett rovdjur?

Relaterade sidor: