Inventering av kungsörn

Senast ändrad: 08 april 2020

Kungsörnar inventeras framför allt under häckningsperioden genom att man letar efter spelflygande fåglar, ungar i bon eller flygfärdiga ungar i kända revir.

Kungsörn inventeras genom fältobesök vid kända boplatser under häckningstiden. Nya boplatser kan upptäckas genom att man observerar örnarnas beteende.

De centrala variablerna för att beskriva kungsörnsstammens storlek och utveckling är:

  • Antal besatta revir Revir där kungsörn har observerats under inventeringen. Den här siffran återspeglar stammens storlek.
  • Antal lyckade häckningar Dessa återspeglar stammens möjliga tillväxt.

Antalet besatta revir och framför allt antalet lyckade häckningar kan variera kraftigt från år till år. Det beror mest på födotillgång för örnarna och väderförhållandena under häckningssäsongen.

Resultat från inventeringar av kungsörn

Resultaten från förra vinterns inventering av kungsörn finns i rapporten Inventering av kungsörn i Sverige 2018

Läs mer om kungsörn på Naturvårdsverkets webbplats.

Tidigare inventeringsrappporter kungsörn

Tidigare rapporter finns i publikationslistan från Viltskadecenters gamla webbplats. Publikationerna listas i bokstavsordning; välj bokstaven R och skrolla sedan nedåt till rapporterna Resultat från inventering av kungsörn.

Samarbete med Norge

Sverige och Norge strävar efter en gemensam inventeringsmetodik för stora rovdjur. Än så länge finns inga fastställda instruktioner för inventering av kungsörn, men Viltskadecenter sitter med i en arbetsgrupp i syfte att ta fram sådana inom några år.

Revidering av inventeringsmetodiken för kungsörn i Sverige

Under våren 2017 påbörjades en översyn av inventeringssystemet för kungsörn i Sverige. Läs arbetsgruppens rapport här: Förslag till nationellt inventeringssystem för kungsörn i Sverige

Fakta:

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är ett viktigt komplement i länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Har DU sett rovdjur?

Relaterade sidor:
Sidansvarig: maria.levin@slu.se