Inventering av kungsörn

Senast ändrad: 27 november 2018
Kungsorn-2-Johan-Mansson-320px.JPG

Kungsörnar inventeras framför allt under häckningsperioden genom att man letar efter spelflygande fåglar, ungar i bon eller flygfärdiga ungar i kända revir.

Kungsörn inventeras genom fältobesök vid kända boplatser under häckningstiden. Nya boplatser kan upptäckas genom att man observerar örnarnas beteende.

De centrala variablerna för att beskriva kungsörnsstammens storlek och utveckling är:

  • Antal besatta revir Revir där kungsörn har observerats under inventeringen. Den här siffran återspeglar stammens storlek.
  • Antal lyckade häckningar Dessa återspeglar stammens möjliga tillväxt.

Antalet besatta revir och framför allt antalet lyckade häckningar kan variera kraftigt från år till år. Det beror mest på födotillgång för örnarna och väderförhållandena under häckningssäsongen.

Kungsörn 2018

Här finns de sammanställda resultaten från inventering av kungsörn i Sverige 2018.

 

Inventering av kungsörn i Sverige 2018

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats: Fakta om kungsörn

Sverige och Norge strävar efter en gemensam inventeringsmetodik för stora rovdjur. Än så länge finns inga fastställda instruktioner för inventering av kungsörn, men Viltskadecenter sitter med i en arbetsgrupp i syfte att ta fram sådana inom några år.

Läs mer

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn

Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn

Fakta:

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är ett viktigt komplement i länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Har DU sett rovdjur?

Relaterade sidor:
Sidansvarig: maria.levin@slu.se