Inventeringsrapporter järv

Senast ändrad: 26 oktober 2021
Järvlöpa i snö

Rapporter 2004–2013 finns även  i publikationslistan från Viltskadecenters gamla webbplats. Publikationerna listas i bokstavsordning; välj bokstaven R och skrolla sedan nedåt till rapporterna Resultat från inventeringar av järv. Några rapporter finns även under S (Slutliga resultat resultat från inventering av järv i Sverige).