Övriga publikationer från Viltskadecenter

Senast ändrad: 10 juli 2023

Här finns Viltskadecenters övriga publikationer av olika slag. De listas i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. En del av dem har reviderats och getts ut flera gånger under åren, men i listan återfinns endast de senast uppdaterade versionerna.

2023

Riktlinjer-forvaltning-stora-faglar-2023-rapportframsida

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet 2023

Riktlinjerna utgör en vägledning för länsstyrelserna i det regionala arbetet med att förvalta de stora betande fåglarna samt förebygga och ersätta skador som orsakas av dem. 

2018

Om du möter varg

Folder med råd till den som funderar på vad man kan göra för att minska sannolikheten att stöta på en varg och hur man bör agera ifall man ändå skulle göra det. 

 

En liten skrift om adaptiv förvaltning

Skriften beskriver vad en adaptiv förvaltningsmodell faktiskt innebär, i vilka sammanhang den är lämplig att använda och vad som behövs för att den ska lyckas.

2016

Framsida till foldern Om du möter en björn

Om du möter en björn

2015

Framsida Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet

 

Två björnar i skogen

Björnspillning - insamling till DNA-analyser

 

Boskapsvaktande hundar

2010

Betande får

Tamdjur och rovdjur - går det ihop?

 

Besiktning av skador på gröda orsakade av vildsvin

2009

Björnskador i bigårdar

2007

Collage med olika rovdjursspår

Rovdjurens spår

 

Rovdjur och hundar 2007-1, skrift

Rovdjur och hundar

2006

Rovdjur, tamdjur, hundar och människor - PM till rovdjursutredningen 2006

2003

Sår på hästben

Sårskador hos häst


Kontaktinformation