Övriga publikationer från Viltskadecenter

Senast ändrad: 15 december 2021

Här finns Viltskadecenters övriga publikationer av olika slag. De listas i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. En del faktablad har reviderats och getts ut flera gånger under åren, men i listan återfinns endast de senast uppdaterade versionerna.

2021

Checklista rovdjursavvisande stängsel 2021, 19 april

2018

Om du möter varg

Folder med råd till den som funderar på vad man kan göra för att minska sannolikheten att stöta på en varg och hur man bör agera ifall man ändå skulle göra det. 

 

En liten skrift om adaptiv förvaltning

Skriften beskriver vad en adaptiv förvaltningsmodell faktiskt innebär, i vilka sammanhang den är lämplig att använda och vad som behövs för att den ska lyckas.

2017

Kunskap om skrämselinsatser mot rovdjur

 

Dokumenterade effekter av förebyggande åtgärder mot stora rovdjur

Här sammanfattar vi sex vetenskapligt dokumenterade metoder (i bokstavsordning) som används för att förebygga angrepp av rovdjur på tamdjur.

   
Avlägsna rovdjur Boskapsvaktande
hundar
Byte av djurslag
Inhägnader Ljud- och
ljusskrämmor

Vallfolk

 

2016

Framsida till foldern Om du möter en björn

Om du möter en björn

2015

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet

 

Två björnar i skogen

Björnspillning - insamling till DNA-analyser

 

Boskapsvaktande hundar

2010

Betande får

Tamdjur och rovdjur - går det ihop?

 

Besiktning av skador på gröda orsakade av vildsvin

2009

Björnskador i bigårdar

2007

Collage med olika rovdjursspår

Rovdjurens spår

 

Framdel av drever

Rovdjur och hundar

2006

Rovdjur, tamdjur, hundar och människor - PM till rovdjursutredningen 2006

2003

Sår på hästben

Sårskador hos häst


Kontaktinformation