Inventeringsrapporter varg

Senast ändrad: 01 juni 2021
Varglöpa i snö

Inventeringsrapporter varg i Skandinavien

Vargrapporterna ges ut tillsammans med norska Høgskolen i Innlandet.

Från och med inventeringssäsongen 2015/2016 ingår de i rapportserien Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien, i vilken Viltskadecenter och Rovdata publicerar inventeringsresultat för varg, lodjur och järv i Skandinavien. Serien ges ut av NINA (Norsk institutt for naturforskning). Varje rapport har en svensk och en norsk del med samma information. Vartannat år är svenska "förstaspråk".

Länkarna från och med vintern 2014/2015 går till NINAs biblioteksdatabas i Norge.