Om SLU Viltskadecenter

Senast ändrad: 25 augusti 2022
Viltskadecenter logo

SLU Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi tar fram kunskapsunderlag i syfte att begränsa viltskador och viltrelaterade konflikter för att främja samexistens mellan vilt och människor. Vi samverkar med flera myndigheter och organisationer. Vi arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket sedan 1996 och tillhör institutionen för ekologi vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Viltskadecenter arbetar för att förbättra kunskapsläget om 1) fredade viltarters populationsstorlekar och utbredning, 2) skadorna de orsakar och 3) åtgärder som används för att förebygga skador och begränsa konflikter.

VSC samordnar, utvärderar och sammanställer länsstyrelsernas inventeringar av varg, lodjur, järv och björn och deltar i inventeringar av gäss, trana och sångsvan.

VSC bedriver en omfattande utbildningsverksamhet. Vi utbildar länsstyrelsernas tjänstemän och fältpersonal i bland annat besiktning av skador från fredat vilt samt kvalitetssäkring av spårning stora rovdjur.

VSC sammanställer årligen statistik över skador orsakade av stora rovdjur och betande fåglar i Sverige.

VSC arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket sedan 1996. Vi har egen budget och föreståndare och finansieras via anslaget för biologisk mångfald som administreras av Miljödepartementet via Naturvårdsverket.

VSC finns vid Institutionen för ekologi vid Grimsö Forskningsstation i Bergslagen, men deltar i arbeten i hela landet.

Medarbetare

Kontaktuppgifter till Viltskadecenters medarbetare

Fakta:

Besöks-, post- och leveransadress
Grimsö Forskningsstation
Viltskadecenter
Grimsö 152
739 93 Riddarhyttan

Telefon till växel
Grimsö växel: 0581 - 69 73 00
SLUs växel: 018-67 10 00

Fakureringsadress
SLU Fakturamottagning
Box 7090
750 07 UPPSALA

Relaterade sidor: