Om SLU Viltskadecenter

Senast ändrad: 24 februari 2021
Viltskadecenter logo

Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi bedriver forskning, utveckling, utbildning och informationsverksamhet. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter, framför allt stora rovdjur och betande fåglar. Vi samverkar med flera myndigheter och intresseorganisationer.

Viltskadecenter arbetar för att förbättra kunskapsläget om 1) fredade viltarters populationsstorlekar och utbredning, 2) skadorna de orsakar och 3) åtgärder som används för att förebygga skador och begränsa konflikter.

VSC samordnar, utvärderar och sammanställer länsstyrelsernas inventeringar av varg, lodjur, järv och björn och deltar i inventeringar av gäss, trana och sångsvan.

VSC bedriver en omfattande utbildningsverksamhet. Vi utbildar länsstyrelsernas tjänstemän och fältpersonal i bland annat besiktning av skador från fredat vilt samt kvalitetssäkring av spårning stora rovdjur.

VSC sammanställer årligen statistik över skador orsakade av stora rovdjur och betande fåglar i Sverige.

VSC arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket sedan 1996. Vi har egen budget och föreståndare och finansieras via anslaget för biologisk mångfald som administreras av Miljödepartementet via Naturvårdsverket.

VSC finns vid Institutionen för ekologi vid Grimsö Forskningsstation i Bergslagen, men deltar i arbeten i hela landet.

Medarbetare

Kontaktuppgifter till Viltskadecenters medarbetare

Relaterade sidor: