Om SLU Viltskadecenter

Senast ändrad: 24 maj 2024
Viltskadecenter logo

Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter, framför allt stora rovdjur och betande fåglar. Vi samverkar med flera myndigheter och organisationer.

Viltskadecenter arbetar för att förbättra kunskapsläget om

  1. fredade viltarters populationsstorlekar och utbredning,
  2. skadorna de orsakar och
  3. åtgärder som används för att förebygga skador och begränsa konflikter.

Vi samordnar, utvärderar och sammanställer länsstyrelsernas inventeringar av varg, lodjur och järv och deltar i inventeringar av gäss, trana och sångsvan.

Vi bedriver en omfattande utbildningsverksamhet. Vi utbildar länsstyrelsernas tjänstemän och fältpersonal i bland annat besiktning av skador från fredat vilt samt kvalitetssäkring av spårning stora rovdjur.

Vi sammanställer årligen statistik över skador orsakade av stora rovdjur och stora betande fåglar i Sverige.

Vi arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket sedan 1996.

Vi har egen budget och föreståndare och finansieras via anslaget för biologisk mångfald som administreras av Miljödepartementet via Naturvårdsverket.

Vi finns vid Institutionen för ekologi vid Grimsö Forskningsstation i Bergslagen, men deltar i arbeten över hela landet.

Medarbetare

Kontaktuppgifter till Viltskadecenters medarbetare

Fakta:

Besöks-, post- och leveransadress
Grimsö Forskningsstation
Viltskadecenter
Grimsö 152
739 93 Riddarhyttan

Telefon till växel
Grimsö växel: 0581 - 69 73 00
SLUs växel: 018-67 10 00

Faktureringsadress
SLU Fakturamottagning
Box 7090
750 07 UPPSALA

Relaterade sidor: