Hoppa till huvudinnehåll

Inventering av stora rovdjur

De stora rovdjurens antal och utbredning i Sverige följs regelbundet upp med hjälp av inventeringar. Resultaten utgör bland annat grund för beslut om jakt och skadeförebyggande åtgärder och ersättningar till samebyarna för skador på renar.

Så inventeras rovdjuren i Sverige

De stora rovdjurens antal och utbredning i Sverige följs regelbundet upp med hjälp av inventeringar. Resultaten utgör bland annat grund för beslut om jakt och skadeförebyggande åtgärder samt ersättningar till samebyarna för skador på renar.

Har DU sett rovdjur?

Allmänhetens observationer av rovdjur är viktiga för övervakningen av de stora rovdjuren. De utgör ett viktigt komplement till länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Varglöpa i snö

Inventering av varg

Inventering av varg pågår mellan 1 oktober och 31 mars. Populationens totala storlek beräknas utifrån dokumenterat antal föryngringar (valpkullar). En detaljerad slutrapport med resultaten publiceras i juni varje år.

Lodjurslöpa i snö

Inventering av lodjur

Inventering av lodjur pågår mellan 1 oktober och sista februari. Populationens storlek beräknas utifrån registrerat antal familjegrupper. En detaljerad slutrapport med resultaten publiceras i juni varje år.

Järvlöpa i snö

Inventering av järv

Inventering av järv pågår mellan 1 februari och 31 juli. Populationens storlek beräknas utifrån dokumenterat antal föryngringar. En detaljerad slutrapport med resultaten publiceras i november varje år.

Inventering av björn

Björnstammens storlek i Sverige beräknas på underlag från björnspillningsinventeringar och björnobservationer som jägarna samlat in.

Inventering av kungsörn

Kungsörnar inventeras framför allt under häckningsperioden genom att man letar efter spelflygande fåglar, ungar i bon eller flygfärdiga ungar i kända revir.

Loading…