Viltskadecenters rekommendationer för att förebygga och ersätta skador på gröda

Senast ändrad: 17 augusti 2022
Tranor i blandflock

Viltskadecenters rekommendationer för bidrag till förebyggande åtgärder och ersättningar för fågelskador på gröda utifrån Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2018:5).

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet - åtgärder, ersättningar och bidrag Skriften tjänar som vägledning för länsstyrelserna i det regionala arbetet med att förvalta stora betande fåglar. Riktlinjerna revideras 2022.

Uppgifterna nedan är En del förutsättningar för jakt och jakttider har ändrats från 1 juli 2022. Kontrollera detta innan beslut, till exempel här: Jakttider från 1 juli 2021

Matriser för olika insatser

Åtgärdsmatris (s 28)

Åtgärdsmatris

Avledningsåkermatris (s 30)

Avledningsåkermatris

Jakt- och statusmatris (s 42)

Tänk på att förutsättningar för jakt och jakttider kan ha ändrats från 1 juli. Kontrollera detta innan beslut, till exempel här: Jakttider från 1 juli 2021

Jakt- och statusmatris

Bidrag och ersättningar (s 49)

Bidrag och ersättningar matris

Relaterade sidor: