Viltskadecenters rekommendationer för att förebygga och ersätta skador på gröda

Senast ändrad: 10 juli 2023
Tranor i blandflock

Viltskadecenters rekommendationer för bidrag till förebyggande åtgärder och ersättningar för fågelskador på gröda utifrån Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2018:5).

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar, reviderad upplaga 2023

Riktlinjerna utgör en vägledning för länsstyrelserna i det regionala arbetet med att förvalta de stora betande fåglarna samt förebygga och ersätta skador som orsakas av dem. 

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet 2023

Riktlinjer-forvaltning-stora-faglar-2023-rapportframsida

 

 

 

 

Relaterade sidor: