Viltskadecenters rekommendationer för att förebygga och ersätta skador på gröda

Senast ändrad: 01 juli 2021
Tranor i blandflock

Viltskadecenter har inte tagit fram några särskilda rekommendationer för skador på gröda. Vi hänvisar tills vidare till riktlinjerna för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet.

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet

Naturvårdsverket har utformat nationella riktlinjer för förvaltning av gäss, tranor och svanar. Riktlinjerna ska tjäna som vägledning för länsstyrelserna i det regionala arbetet med att förvalta dessa fåglar samt förebygga och ersätta skador. Viltskadecenter har bidragit med texter, viltskadestatistik, figurer och diskussioner. 

Riktlinjerna kommer att revideras 2021–2022.

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet

Matriser för olika insatser (ur riktlinjerna)

Åtgärdsmatris

Åtgärdsmatris

Avledningsåkermatris

Avledningsåkermatris

Jakt- och statusmatris

Tänk på att förutsättningar för jakt och jakttider kan ha ändrats från 1 juli. Kontrollera detta innan beslut. Läs mer på regeringens webbplats: Regeringen beslutar om nya jakttider

Jakt- och statusmatris

Bidrag och ersättningar

Bidrag och ersättningar matris

Relaterade sidor:

Sidansvarig: maria.levin@slu.se