Viltskadecenters rekommendationer avseende bidrag och ersättningar gröda

Senast ändrad: 15 april 2024
Tranor i blandflock

På uppdrag av Naturvårdsverket lämnar Viltskadecenter rekommendationer beträffande bidrag till och ersättningar för fågelskador på gröda.

På uppdrag av Naturvårdsverket lämnar SLU Viltskadecenter följande rekommendationer beträffande bidrag och ersättningar för fågelskador på gröda enligt 11 § viltskadeförordningen (2001:724) och Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador (NFS 2018:5).

Viltskadecenters rekommendationer för bidrag och ersättning i samband med skador på gröda (15 april 2024)

Rekommendationerna följer föreskrifternas utformning och ska läsas tillsammans med föreskrifterna.

Rekommendationerna uppdateras kontinuerligt med ökad kunskap. På den här sidan finns alltid den senaste versionen.

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar, reviderad upplaga 2023

Riktlinjerna utgör en vägledning för länsstyrelserna i det regionala arbetet med att förvalta de stora betande fåglarna samt förebygga och ersätta skador som orsakas av dem. 

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet 2023

Riktlinjer-forvaltning-stora-faglar-2023-rapportframsida

 

 

 

Relaterade sidor: