Viltskadecenters rekommendationer vid skador på gröda

Senast ändrad: 26 november 2020
Gäss i stubbåker

Viltskadecenter är rådgivare till både myndigheter, intresseorganisationer och enskilda lantbrukare och andra. Våra rekommendationer bygger på studier, praktiska försök, erfarenheter och diskussioner med berörda grupper.

Sidan är under uppbyggnad.

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet

Naturvårdsverket har utformat nationella riktlinjer för förvaltning av gäss, tranor och svanar. Riktlinjerna ska tjäna som vägledning för länsstyrelserna i det regionala arbetet med att förvalta dessa fåglar samt förebygga och ersätta skador. Viltskadecenter har bidragit med texter, viltskadestatistik, figurer och diskussioner. 

Relaterade sidor:
Sidansvarig: maria.levin@slu.se