Viltskadecenters rekommendationer för att förebygga och ersätta skador på gröda

Senast ändrad: 29 oktober 2021
Tranor i blandflock

Viltskadecenters rekommendationer för bidrag till förebyggande åtgärder och ersättningar för fågelskador på gröda utifrån Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2018:5).

Viltskadecenter hänvisar till de nationella riktlinjerna som beskrivs i skriften Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet

Riktlinjerna revideras 2021–2022.

Matriser för olika insatser

Åtgärdsmatris

Åtgärdsmatris

Avledningsåkermatris

Avledningsåkermatris

Jakt- och statusmatris

Tänk på att förutsättningar för jakt och jakttider kan ha ändrats från 1 juli. Kontrollera detta innan beslut. Läs mer på regeringens webbplats: Regeringen beslutar om nya jakttider

Jakt- och statusmatris

Bidrag och ersättningar

Bidrag och ersättningar matris

Relaterade sidor: