Ersättning för skador

Senast ändrad: 08 oktober 2021

Om husdjur eller gröda skadats av fredat vilt kan ägaren ansöka om ersättning hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen handlägger alla ansökningar om ersättning för viltskador. Ansökan görs på en särskild blankett och ska ha kommit in senast tre månader efter det att skadan har inträffat (för rovdjursskador). Ansökan ska kompletteras med kvitton för veterinärvård och andra styrkta kostnader som skadan medfört.

Blanketter för ansökan om ersättning och bidrag

Kontakta länsstyrelsen

Kontakta en handläggare av viltskador på din länsstyrelse.

Via länsstyrelsernas gemensamma webbplats hittar du din länsstyrelse.
Klicka på fliken Djur i toppmenyn och sedan på Jakt och vilt i vänstermenyn. Under rubriken Viltskador finns mer information och kontaktuppgifter.

VSC rekommendationer

Viltskadecenter är rådgivare till både myndigheter, intresseorganisationer och enskilda lantbrukare och andra. Våra rekommendationer bygger på studier, praktiska försök, erfarenheter och diskussioner med berörda grupper.

VSC rekommendationer

Både näringsidkare och länsstyrelser är välkomna att kontakta oss för rådgivning.

Viltskadestatistik

Vi sammanställer årligen statistik över skador orsakade av stora rovdjur och fåglar i Sverige. Läs mer på sidan Viltskadestatistik.