Publikationer i SLUs databaser

Senast ändrad: 06 februari 2024

I databaserna nedan finns publikationer av Viltskadecenters medarbetare. Publikationerna hämtas från SLUs publikationsdatabas SLUpub och uppdateras automatiskt.

De flesta publikationer från Viltskadecenter finns listade i SLUs publikationsdatabas SLUpub och fulltextdatabasen Epsilon

SLUpub

Publikationer från Viltskadecenter i SLUpub  
Skrolla ner på sidan för att hitta listan!

Kronologisk ordning med de nyaste publikationerna först.

Epsilon

Publikationer från Viltskadecenter i Epsilon.

Kronologisk ordning med de nyaste publikationerna först.

Sök själv

Sök publikationer från SLU

Beställa publikationer från Viltskadecenter?

Det går bra att beställa tryckta eller utskrivna publikationer från oss. De flesta är gratis, men vid beställning av många exemplar måste vi ta ut en avgift.

Kontakta Henrike Hensel@slu.se för beställning och prisuppgifter.