Infographics från Viltskadecenter

Senast ändrad: 11 december 2023

Viltskadecenters infografik ("infographics") över skrämselinsatser och förebyggande åtgärder mot rovdjur.

Skrämselinsatser mot stora rovdjur

Kunskap om skrämselinsatser mot rovdjur

Dokumenterade effekter av förebyggande åtgärder mot stora rovdjur

Här sammanfattar vi sex vetenskapligt dokumenterade metoder (i bokstavsordning) som används för att förebygga angrepp av rovdjur på tamdjur.

   
Avlägsna rovdjur Boskapsvaktande
hundar
Byte av djurslag
Inhägnader Ljud- och
ljusskrämmor

Vallfolk

 

2016

Fakta:

Vill du beställa publikationer?

Beställningar görs via e-post till henrike.hensel@slu.se.
Ange vilka publikationer du önskar samt ditt namn, adress och personnummer (obligatoriska uppgifter för SLU-faktura). Frakt tillkommer.

Mängdrabatt

5 % vid 15 ex, 10 % vid beställning av 20 ex eller fler

Kontaktinformation