Inventering av järv

Senast ändrad: 06 november 2023
Järvlöpa i snö

Inventering av järv pågår mellan 1 februari och 31 juli. Populationens storlek beräknas utifrån dokumenterat antal föryngringar. En detaljerad slutrapport med resultaten publiceras i november varje år.

Järvar inventeras framför allt under vårvintern genom att man letar efter järvlyor och observerar ungar eller spårtecken som tyder på föryngring. 1999 upptäcktes för första gången på 100 år en järvföryngring i skogslandskapet utanför fjäll-länen. Järvstammens utbredning i skoglandskapet har ökat stadigt sedan dess.

Allmänheten kan bidra till inventeringen genom att rapportera observationer av spår och liknande till länsstyrelserna. Använd rapporteringsverktyget Skandobs eller ta direkt kontakt med länsstyrelsernas naturbevakare! Kontaktuppgifter finns på varje länsstyrelses webbplats.

Länkar för länsstyrelsens inventeringspersonal

Inventering och kvalitetssäkring

Hantering av DNA-prover vid inventering av stora rovdjur

Resultat från inventeringar av järv

Läs rapporten Inventering av järv 2023

Järvrapporterna ges ut tillsammans med norska Rovdata i rapportserien Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien. Länken till rapporten går till NINAs (Norsk institutt for naturforskning) biblioteksdatabas i Norge.

Föryngringar av järv i Skandinavien 2023

Järvföryngringar i Skandinavien 2023, karta

Järvföryngringar i Skandinavien 2023. Källa: Rovbase

Läs Naturvårdsverkets nyhet om inventeringsresultatet här.

Samlade inventeringsrapporter för järv

Inventeringsrappporter för järv i Skandinavien

Fakta:

Spårning kräver kunskap

Varg, järv och lodjur inventeras framför allt genom spårning på snö. För att kunna göra det behövs både kunskap och erfarenhet. Förväxlingsriskerna är många. Spårstämplar efter vissa hundraser överlappar till exempel i storlek med spårstämplar från varg och det är lättare än man kan tro att förväxla spårlöpor efter lodjur med varglöpor.

Läs mer i boken Spår och spårning av stora rovdjur.

Spårbok

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är ett viktigt komplement i länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Har DU sett rovdjur?