Inventering av järv

Senast ändrad: 05 november 2018
     Jarvlopa-Sjaunja-ÅA.jpg

Inventering av järv pågår mellan 1 februari och 31 juli.

Järvar inventeras framför allt under vårvintern genom att man letar efter järvlyor och observerar ungar eller spårtecken som tyder på föryngring. 1999 upptäcktes för första gången på 100 år en järvföryngring i skogslandskapet utanför fjäll-länen. Järvstammens utbredning i skoglandskapet har ökat stadigt sedan dess.

Järv 2018

Resultaten från förra vinterns inventering av järv i Skandinavien finns i rapporten Inventering av järv 2018. Rapporten ges ut i en rapportserie som görs i samarbete med Rovdata, Viltskadecenters norska motsvarighet avseende inventeringar av stora rovdjur. Länken till rapporten går till en biblioteksdatabas i Norge, där rapporten arkiveras.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats: Fakta om järv

Sverige och Norge har en gemensam inventeringsmetodik för stora rovdjur. På Naturvårdsverkets webbplats finns faktablad som vägledning för personal på länsstyrelser och samebyar som ska genomföra inventeringarna.

Vägledning om inventeringsmetodik för stora rovdjur

Fakta:

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är ett viktigt komplement i länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Har DU sett rovdjur?

Sidansvarig: maria.levin@slu.se