Inventering av järv

Senast ändrad: 04 juni 2019
     Jarvlopa-Sjaunja-ÅA.jpg

Inventering av järv pågår mellan 1 februari och 31 juli. Populationens storlek beräknas utifrån dokumenterat antal föryngringar. En detaljerad slutrapport med resultaten publiceras i november varje år.

Järvar inventeras framför allt under vårvintern genom att man letar efter järvlyor och observerar ungar eller spårtecken som tyder på föryngring. 1999 upptäcktes för första gången på 100 år en järvföryngring i skogslandskapet utanför fjäll-länen. Järvstammens utbredning i skoglandskapet har ökat stadigt sedan dess.

Allmänheten kan bidra till inventeringen genom att rapportera observationer av spår och liknande till länsstyrelserna. Använd rapporteringsverktyget Skandobs eller ta direkt kontakt med länsstyrelsernas naturbevakare! Kontaktuppgifter finns på varje länsstyrelses webbplats.

Resultat från inventeringar av järv

Resultaten från förra årets inventering av järv i Skandinavien finns i rapporten Inventering av järv 2018. Rapporten ges ut i en rapportserie som görs i samarbete med Rovdata, Viltskadecenters norska motsvarighet avseende inventeringar av stora rovdjur. Länken till rapporten går till en biblioteksdatabas i Norge, där rapporten arkiveras.

Läs mer om järv på Naturvårdsverkets webbplats.

15 januari 2019 uppdaterades de norska siffrorna med en föryngring
Ändrad status på antal järvföryngringar i Norge.

Tidigare inventeringsrappporter järv

På Rovdatas webbplats finns samtliga inventeringsrapporter för järv i Skandinavien sedan vintern 2014.

Rapporter 2004–2013 finns i publikationslistan från Viltskadecenters gamla webbplats. Publikationerna listas i bokstavsordning; välj bokstaven R och skrolla sedan nedåt till rapporterna Resultat från inventeringar av järv

Samarbete med Norge

Sverige och Norge har en gemensam inventeringsmetodik för stora rovdjur. På Naturvårdsverkets webbplats finns faktablad som vägledning för personal på länsstyrelser och samebyar som ska genomföra inventeringarna.

Vägledning om inventeringsmetodik för stora rovdjur

Fakta:
Spårning kräver kunskap

Varg, järv och lodjur inventeras framför allt genom spårning på snö. För att kunna göra det behövs både kunskap och erfarenhet. Förväxlingsriskerna är många. Spårstämplar efter vissa hundraser överlappar till exempel i storlek med spårstämplar från varg och det är lättare än man kan tro att förväxla spårlöpor efter lodjur med varglöpor.

Läs mer i boken Spår och spårning av stora rovdjur.

Spårbok

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är ett viktigt komplement i länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Har DU sett rovdjur?

Sidansvarig: maria.levin@slu.se