Viltskadecenters publikationstyper

Senast ändrad: 30 april 2021

Viltskadecenter publicerar kontinuerligt rapporter, faktablad och andra typer av informationsmaterial.

Böcker

Faktablad

Rapporter

Inventeringsrapporter

Viltskadestatistik

Övriga publikationer (broschyrer, foldrar, med mera)

Filmer

På Viltskadecenters YouTube-kanal finns många filmer om bland annat förebyggande åtgärder och inventeringsmetodik.

Publikationer i SLUs databaser

Publikationer 1996–2018

Lista i bokstavsordning från A till Ö.

Publikationer med hög efterfrågan

Om du möter varg 

Folder med råd till den som funderar på vad man kan göra för att minska sannolikheten att stöta på en varg och hur man bör agera ifall man ändå skulle göra det. Foldern finns även i en utskriftsversion.

Nära vargar

Rapport med rekommendationer för hantering av situationer med vargar nära bostadshus eller människor

Friluftsliv i björnområden - information om björnmöten i skog och mark

Faktablad med information om björnmöten i skog och mark

Kunskap om skrämselinsatser mot rovdjur

Infografik om kunskapssammanställning

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet (rapport 2015)

En liten skrift om adaptiv förvaltning

Fakta:

Beställa publikationer från Viltskadecenter?

Det går bra att beställa tryckta eller utskrivna publikationer från oss. De flesta är gratis, men vid beställning av många exemplar måste vi ta ut en avgift.

Kontakta Henrike Hensel@slu.se för beställning och prisuppgifter.