Viltskadecenters publikationstyper

Senast ändrad: 11 december 2023

Viltskadecenter publicerar kontinuerligt rapporter, faktablad och andra typer av informationsmaterial.

Fakta:

Vill du beställa publikationer?

Beställningar görs via e-post till henrike.hensel@slu.se.
Ange vilka publikationer du önskar samt ditt namn, adress och personnummer (obligatoriska uppgifter för SLU-faktura). Frakt tillkommer.

Mängdrabatt

5 % vid 15 ex, 10 % vid beställning av 20 ex eller fler