Besiktning av fågelskador på gröda

Senast ändrad: 22 januari 2021

Grundkurs och fortbildning för besiktning av fågelskador på gröda.

Målgrupp

Länsstyrelsens fältpersonal som besiktigar fågelskador på gröda.

Kursinnehåll

Besiktningsutbildningen innehåller följande moment:

- Lagstiftning med särskilt fokus på gällande föreskrifter
- Besiktningspersonernas uppdrag
- Artbiologi, fältkännetecken, populationsutvecklingar
- På gång inom Viltskadecenters projektverksamhet
- Skador, bidrag och ersättningar
- Besiktning av skador i olika grödor av olika fågelarter (teori och viss praktik)
- Förebyggande åtgärder i olika situationer
- Praktiska erfarenheter från länen
- Övningar i fält
- Diskussioner

Kursen är både praktisk och teoretisk. Deltagarna ombeds ta med sig kläder och skor för utevistelse i alla väder.

För att bli godkänd på utbildningen ska man delta i alla moment samt bli godkänd på ett teoretiskt prov som skrivs hemma.

Anställd av länsstyrelsen? 

Aktuella kurser finns i kalendern på ingångssidan!

Fakta: