Har DU sett rovdjur?

Senast ändrad: 13 januari 2022

Allmänhetens observationer av rovdjur är viktiga för övervakningen av de stora rovdjuren. De utgör ett viktigt komplement till länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Rapportera i Skandobs

I databasen Skandobs kan du registrera dina observationer om du har sett något av de stora de fem rovdjuren (björn, järv, lodjur, kungsörn eller varg) eller spår av dem.

Rapportera i Skandobs

I Skandobs mobilapp kan du registrera observationerna i mobiltelefonen.

Ladda ner nya appen från Google Play eller App Store.

Se Länsstyrelsens i Västmanland film om Skandobs-appen på Youtube.

Om du inte har möjlighet att använda Skandobs kan du kontakta din länsstyrelse. Det är viktigt att du kan berätta:

  • Vilken art det gäller
  • Hur många djur det kan vara
  • Plats
  • Datum och tidpunkt

Rapportera snabbt innan spåren förvinner!

Rovdjur kan röra sig över stora ytor på kort tid och spåren kan därför observeras av flera människor på olika platser. För att säkerställa art och undersöka om det rör sig om ett eller flera djur måste spåren kvalitetssäkras på plats av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen kan inte åka på alla rapporter utan måste prioritera bland dem. Prioriteringarna görs utifrån vilken information om förekomst de har sedan tidigare. Rapporter om förekomst av nya arter och/eller nya områden i länet har hög prioritet.

Spårning kräver kunskap

Varg, järv och lodjur inventeras framför allt genom spårning på snö. För att kunna göra det behövs både kunskap och erfarenhet. Förväxlingsriskerna är många. Spårstämplar efter vissa hundraser överlappar till exempel i storlek med spårstämplar från varg och det är lättare än man kan tro att förväxla spårlöpor efter lodjur med varglöpor.

Läs mer i boken Spår och spårning av stora rovdjur.

Beställ boken!

Privat viltkamera?

Ditt bidrag kan vara mycket viktigt för att hitta nya föryngringar och därmed öka kvaliteten på inventeringarna!

Du är välkommen att delta i inventeringarna av stora rovdjur genom att ladda upp dina bilder på lodjur, varg och järv i databasen Skandobs (se ovan) eller kontakta inventeringspersonal på din länsstyrelse.

Läs mer:
Naturvårdsverkets stöd till dig som planerar att sätta upp viltkamera.