Hoppa till huvudinnehåll

Åtgärder mot skador på gröda

Det är främst fåglarnas födosök som är orsaken till skadorna. De vanligaste skadorna orsakas av att fåglarna trampar i och betar olika grödor eller plockar upp utsäde. Åtgärder för att förhindra skador kan vara nödvändiga från vår till höst, med varierande krav på insats. Det finns flera olika typer av åtgärder att prova.
Gäss i stubbåker

Åtgärder utan skrämsel

En första skadeförebyggande åtgärd är att undersöka om det finns möjlighet att förebygga skador utan att aktivt behöva skrämma bort fåglarna.

Åtgärder med skrämsel

Det finns flera typer av mer eller mindre beprövade skrämselåtgärder på marknaden. Vi presenterar ett urval av dessa här.

Skrämselkonsulenter

Skrämselkonsulenterna är ett stöd i åtgärdsarbetet för att nå en bra förebyggande effekt utifrån de förhållanden som råder i ett område med stora fågelskador.

Skyddsjakt på fåglar

Erfarenheter av skyddsjakt och jakt har på många håll visat sig ha god skrämseleffekt och effekt på skadefrekvens, men få vetenskapliga studier finns tillgängliga där man har utvärderat jaktens effekt.

Loading…