Sveriges lantbruksuniversitet

Åtgärder mot skador på gröda

Det är främst fåglarnas födosök som är orsaken till skadorna. De vanligaste skadorna är betning och nedtrampning av mogen och omogen säd, betning av vall samt upplockning av vår- och höstsått spannmål, potatis och morötter. Åtgärder för att förhindra skador kan därför vara nödvändiga från vår till höst, med varierande krav på insats. Det finns flera olika typer av åtgärder att prova.
Loading…