Inventering av varg

Senast ändrad: 18 januari 2019
Varg fig 46 ÅA.jpg

Inventering av varg pågår mellan 1 oktober och 31 mars. Under inventeringsperioden redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete. En detaljerad slutrapport med resultaten publiceras i juni varje år.

Inventering av varg vintern 2018-2019

I år genomför länsstyrelserna sin vanliga inventering, utan extra insatser med spillningsinventering. Allmänheten kan bidra till inventeringen genom att rapportera observationer av spår och liknande till länsstyrelserna. Använd rapporteringsverktyget Skandobs eller ta direkt kontakt med länsstyrelsernas naturbevakare! Kontaktuppgifter finns på varje länsstyrelses webbplats.

Här uppdaterar Viltskadecenter ny information allteftersom reviren dokumenteras.

Vargrevir i Sverige, löpande uppdatering

Preliminära vargrevir i Sverige 18 jan 2019

Samarbete med Norge

Sverige och Norge har en gemensam inventeringsmetodik för stora rovdjur. På Naturvårdsverkets webbplats finns faktablad som vägledning för personal på länsstyrelser och samebyar som ska genomföra inventeringarna.

Vägledning om inventeringsmetodik för stora rovdjur

Inventering av varg vintern 2017-2018

Resultaten från förra vinterns inventering av varg i Skandinavien finns i rapporten Inventering av varg vintern 2017–2018. Rapporten ges ut i en rapportserie som görs i samarbete med Rovdata, Viltskadecenters norska motsvarighet avseende inventeringar av stora rovdjur. Länken till rapporten går till en biblioteksdatabas i Norge, där rapporten arkiveras.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Extrainventeringen av varg 2017–2018

Den extra insamlingen av DNA-prover från varg avslutades 31 mars 2018. Tack till alla som hjälpte till och bidrog till det goda resulatet med nästan 4000 prov insamlade!

Datat används av den norska forskargruppen RovQuant, som arbetar med att utveckla modeller för beräkning av vargpopulationens storlek i antal individer.

Läs om Extrainventeringen av varg 2017-2018

Övrig information från varginventeringen

Genetiskt viktiga vargar

Västra Götaland

Under inventeringen 2017–2018 lokaliserades två vargar i Svartedalen, norr om Göteborg i Västra Götalands län. Genetiska analyser har visat att det är en varghane och en valp. Fadern är en skandinavisk varg, men valpen bär även på finskryska gener som inte kan härledas till någon av de kända immigranterna i Skandinavien. Modern är sannolikt en ny immigrant, men påträffades inte i reviret under inventeringen 2017–2018.

Länsstyrelsen har följt upp vargarna under sommarhalvåret och bedömer att de är kvar i området (september 2018).

Tivedenreviret

Den tik som sedan flera år är etablerad i Tivedenreviret (främst i Örebro län) har identifierats i området hösten 2018. Även årsvalpar (födda 2018) har dokumenterats i reviret under sensommaren.

Tunturireviret

Hösten 2016 föddes fem valpar i den enda kullen efter den finskryska vargen i Tunturireviret (Dalarnas län). En valp sköts på skyddsjakt i Norge hösten 2017. Tre av valparna har identifierats genetiskt under sommaren 2018 - en i Uppsala län och två i Dalarna, i närheten av sitt födelserevir. Den femte har inte återfunnits sedan hösten 2016.

Fakta:
Spårning kräver kunskap

Varg, järv och lodjur inventeras framför allt genom spårning på snö. För att kunna göra det behövs både kunskap och erfarenhet. Förväxlingsriskerna är många. Spårstämplar efter vissa hundraser överlappar till exempel i storlek med spårstämplar från varg och det är lättare än man kan tro att förväxla spårlöpor efter lodjur med varglöpor.

Läs mer i boken Spår och spårning av stora rovdjur.

Spårbok

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är ett viktigt komplement i länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Har DU sett rovdjur?

Sidansvarig: maria.levin@slu.se