Inventering av varg

Senast ändrad: 03 juni 2019
Varg fig 46 ÅA.jpg

Inventering av varg pågår mellan 1 oktober och 31 mars. Populationens storlek beräknas utifrån dokumenterat antal föryngringar (valpkullar). En detaljerad slutrapport med resultaten publiceras i juni varje år.

Inventering av varg vintern 2018–2019

Nu är inventeringsdata från 1 oktober 2018 – 31 mars 2019 sammanställda. Resultatet visar att det fanns cirka 300 vargar i Sverige under vintern. Populationen ligger därmed kvar på ungefär samma nivå som förra vintern, då populationen uppskattades till cirka 305 vargar i Sverige.  Majoriteteten av de 300 individerna finns i revir med familjegrupper eller revirmarkerande par. De är fördelade från norra Götaland till södra Norrland, med störst täthet i Svealand.

Den svenska populationen utgör den största delen av den totala skandinaviska populationen, som beräknas bestå av cirka 380 vargar inklusive de vargar som dött under samma period.

Resultat från inventeringar av varg

Resultat från Inventering av varg i Skandinavien vintern 2018–2019. Rapporten ges ut i en serie som görs i samarbete med Rovdata, Viltskadecenters norska motsvarighet avseende inventeringar av stora rovdjur. Länken till rapporten går till en biblioteksdatabas i Norge, där rapporten arkiveras.

Inventering-av-varg-vintern-2018-2019

Läs mer om varg på Naturvårdsverkets webbplats.

Tidigare inventeringsrappporter varg

På Rovdatas webbplats finns samtliga inventeringsrapporter för varg i Skandinavien sedan vintern 1998/1999.

Samarbete med Norge

Sverige och Norge har en gemensam inventeringsmetodik för stora rovdjur. På Naturvårdsverkets webbplats finns faktablad som vägledning för personal på länsstyrelser och samebyar som ska genomföra inventeringarna.

Vägledning om inventeringsmetodik för stora rovdjur

Mer om varginventering

Genetiskt viktiga vargar

Svartedalen

Under inventeringen 2017–2018 lokaliserades två vargar i Svartedalen, norr om Göteborg i Västra Götalands län. Genetiska analyser visade att det var en varghane och en valp. Fadern är en skandinavisk varg, men valpen bär även på finskryska gener som inte kan härledas till någon av de kända immigranterna i Skandinavien. Modern är sannolikt en ny immigrant, men påträffades inte i reviret under inventeringen 2017–2018.

Under inventeringen 2018-2019  var hanen och valpen fortsatt kvar i reviret.

Tivedenreviret

Den tik som sedan flera år är etablerad i Tivedenreviret (främst i Örebro län) fanns kvar under inventeringen vintern 2018-2019 tillsammans med valpar som hon födde våren 2018. Åtminstone två äldre valpar från en tidigare kull lämnade reviret vintern 2018-2019. Den ena gick söderut och den andra åt norr.

Tunturireviret

Hösten 2016 föddes fem valpar i den enda kullen efter den finskryska vargen i Tunturireviret (Dalarnas län). En valp sköts på skyddsjakt i Norge hösten 2017. Tre av valparna identifierades genetiskt sommaren 2018 - en i Uppsala län och två i Dalarnas, i närheten av sitt födelserevir. Den femte har inte återfunnits sedan hösten 2016.

Endast en av valparna hittades under inventeringen 2018-2019 i närheten av födelsereviret.

Vandrande finskryska vargar (immigranter)

Tre nya finskryska vandringsvargar upptäcktes under inventeringsperioden 2018-2019 och april 2019. Två sköts vid skyddsjakt i renskötselområdet i Norge hösten 2018 och en hittades i Norrbottens län i april 2019.

Läs om Naturvårdsverkets vägledning om genetiskt viktiga vargar.

Extrainventering av varg 2017–2018

Vintern 2017–2018 genomförde länsstyrelserna och Svenska Jägareförbundet en särskild insats för att samla in extra många DNA-prover från varg. Nära 4000 prover kom in under inventeringsperioden. Provresultaten används av forskargruppen RovQuant, som arbetar med att utveckla modeller för beräkning av vargpopulationens storlek i antal individer.

Tack till alla som hjälpte till och bidrog till det goda resulatet!

Läs mer om Extrainventeringen av varg 2017-2018

Fakta:
Spårning kräver kunskap

Varg, järv och lodjur inventeras framför allt genom spårning på snö. För att kunna göra det behövs både kunskap och erfarenhet. Förväxlingsriskerna är många. Spårstämplar efter vissa hundraser överlappar till exempel i storlek med spårstämplar från varg och det är lättare än man kan tro att förväxla spårlöpor efter lodjur med varglöpor.

Läs mer i boken Spår och spårning av stora rovdjur.

Spårbok

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är ett viktigt komplement i länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Har DU sett rovdjur?

Sidansvarig: maria.levin@slu.se