Inventering av varg

Senast ändrad: 23 maj 2019
Varg fig 46 ÅA.jpg

Inventering av varg pågår mellan 1 oktober och 31 mars. Populationens storlek beräknas utifrån dokumenterat antal föryngringar (valpkullar). En detaljerad slutrapport med resultaten publiceras i juni varje år.

Inventering av varg vintern 2018–2019

Fältarbetet är avslutat och arbetet med den skandinaviska rapporten pågår. Beräknat utgivningsdatum är 3 juni. Rapporten och mer information publiceras här och på Naturvårdsverkets webbplats.

Under inventeringsperioden redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete. Den sista uppdateringen för säsongen gjorde 26 april.

Vargrevir i Sverige, löpande uppdatering

Preliminära vargrevir i Sverige 26 april 2019

Resultat från inventeringar av varg

Resultat från Inventering av varg i Skandinavien vintern 2017–2018. Rapporten ges ut i en serie som görs i samarbete med Rovdata, Viltskadecenters norska motsvarighet avseende inventeringar av stora rovdjur. Länken till rapporten går till en biblioteksdatabas i Norge, där rapporten arkiveras.

Läs mer om varg på Naturvårdsverkets webbplats.

Tidigare inventeringsrappporter varg

På Rovdatas webbplats finns samtliga inventeringsrapporter för varg i Skandinavien sedan vintern 1998/1999.

Samarbete med Norge

Sverige och Norge har en gemensam inventeringsmetodik för stora rovdjur. På Naturvårdsverkets webbplats finns faktablad som vägledning för personal på länsstyrelser och samebyar som ska genomföra inventeringarna.

Vägledning om inventeringsmetodik för stora rovdjur

Mer om varginventering

Genetiskt viktiga vargar

Västra Götaland

Under inventeringen 2017–2018 lokaliserades två vargar i Svartedalen, norr om Göteborg i Västra Götalands län. Genetiska analyser har visat att det är en varghane och en valp. Fadern är en skandinavisk varg, men valpen bär även på finskryska gener som inte kan härledas till någon av de kända immigranterna i Skandinavien. Modern är sannolikt en ny immigrant, men påträffades inte i reviret under inventeringen 2017–2018.

Länsstyrelsen har följt upp vargarna under sommarhalvåret och bedömer att de är kvar i området (september 2018).

Tivedenreviret

Den tik som sedan flera år är etablerad i Tivedenreviret (främst i Örebro län) har identifierats i området hösten 2018. Även årsvalpar (födda 2018) har dokumenterats i reviret under sensommaren.

Tunturireviret

Hösten 2016 föddes fem valpar i den enda kullen efter den finskryska vargen i Tunturireviret (Dalarnas län). En valp sköts på skyddsjakt i Norge hösten 2017. Tre av valparna har identifierats genetiskt under sommaren 2018 - en i Uppsala län och två i Dalarna, i närheten av sitt födelserevir. Den femte har inte återfunnits sedan hösten 2016.

Läs om Naturvårdsverkets vägledning om genetiskt viktiga vargar.

Extrainventering av varg 2017–2018

Vintern 2017–2018 genomförde länsstyrelserna och Svenska Jägareförbundet en särskild insats för att samla in extra många DNA-prover från varg. Nära 4000 prover kom in under inventeringsperioden. Provresultaten används av forskargruppen RovQuant, som arbetar med att utveckla modeller för beräkning av vargpopulationens storlek i antal individer.

Tack till alla som hjälpte till och bidrog till det goda resulatet!

Läs mer om Extrainventeringen av varg 2017-2018

Fakta:
Spårning kräver kunskap

Varg, järv och lodjur inventeras framför allt genom spårning på snö. För att kunna göra det behövs både kunskap och erfarenhet. Förväxlingsriskerna är många. Spårstämplar efter vissa hundraser överlappar till exempel i storlek med spårstämplar från varg och det är lättare än man kan tro att förväxla spårlöpor efter lodjur med varglöpor.

Läs mer i boken Spår och spårning av stora rovdjur.

Spårbok

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är ett viktigt komplement i länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Har DU sett rovdjur?

Sidansvarig: maria.levin@slu.se