Databaser för stora rovdjur

Senast ändrad: 16 februari 2022

I Sverige används databasen Skandobs för rapportering av rovdjursförekomst från allmänheten. Rovbase är förvaltningens databas, men resultaten kan ses av allmänheten.

Skandobs

Skandobs startsida

Skandobs är en öppen svensk-norsk databas som har utvecklats av Naturvårdsverket och Rovdata i Norge. Här är det möjligt för alla att registrera sina observationer av stora rovdjur i Skandinavien.

Se Länsstyrelsens i Västmanland film om Skandobs-appen på Youtube.

Rovbase

Rovbase är ett viktigt verktyg i rovdjursförvaltningen i Sverige och Norge. Den är ett förvaltningsverktyg och en databas med rovdjursinformation. I Rovbase finns uppgifter dels om inventeringar av stora rovdjur, dels om jakt och annan dödlighet. Länsstyrelsens personal arbetar i Rovbase 3.0, medan allmänheten kan använda den publika delen av Rovbase.

I Rovbase kan du ta del av olika typer av data från rovdjursförvaltningen. Sekretessbelagda uppgifter visas inte i den publika delen. Klicka på den blå rubriken nedan så kommer sökanvisningarna fram.

Rovbase startsida

Så här söker du i Rovbase

Så här söker du i Rovbase

  1. Välj rovdjur: Aktivera knappen för arten eller arterna som ska visas i kartan.
    Resultat från den senaste månaden visas automatiskt för alla observationstyper i kartan för både Sverige och Norge.
  2. Välj tidsperiod (tid): Senaste månaden är förvald, men kan ändras till senaste veckan eller senaste året. Det går även välja "alla", men det medför enormt många träffar. Tidsperioden kan ställas in med exakta datum om man klickar på "Välj datum".
  3. Välj registreringar: Under "Observation av rovdjur" är alla olika observationstyper förbockade. Om du till exempel enbart vill se prover som samlats in för DNA-analys måste du klicka ur alla utom DNA-rutorna.
  4. Välj geografiskt område: Fyll i län eller kommun och välj från listan som kommer upp. Det går att söka på flera län eller kommuner eller en kombination av dessa.
  5. Sökresultatet visas direkt i kartan när man gör ändringar. Om man klickar på en enskild symbol kommer all information om denna upp i en ruta i kartan.
  6. Beroende på zoomläge kan flera observationer som ligger nära varandra visas som en prick med ett nummer i. Man kan klicka på ”Nästa”/”Föregående” i rutan i kartan för att få mer information om observationerna som ingår när man har klickat på pricken.
  7. Vill man se resultatet i en lista istället klickar man på ”Visa resultat i listan” längs ner i sökpanelen.

Rovbase vargsök

Mer info

Om en individ har identifierats via DNA-analys framgår det i detaljtexten som visas när man klickar på en symbol i kartan (”Den är identifierad som XXX”) eller på en post i träfflistan till vänster som en klickbar länk. Alla individer har ett unikt ID och ett trivialnamn. Trivialnamnet innehåller årtalet där en individ identifierats för första gången.

Om man klickar på individnamnet uppdateras kartan med alla observationer individen har identifierats någonsin. För varg anges dessutom födelsereviret i resultatpanelen till vänster om kartan.

Härifrån kan man gå tillbaka till sökpanelen via knappen ”Tillbaka till sök” högst upp till vänster.

I sökrutan i kartan kan man söka på en specifik individ, streckkod eller ett Rovbase-ID.

Val av kartskikt görs via kartskiktsymbolen i kartan uppe till höger under ”förstoringsglasen”.

Support och frågor om Rovbase

Viltskadecenter-support för Rovbase (svenska användare):
E-post: support.rovbase@slu.se
Telefon: 0581-69 73 73

Generella frågor

Naturvårdsverket: Peter Jaxgård,
peter.jaxgard@naturvardsverket.se

Fakta:

Har DU sett rovdjur?

Ju fler som deltar och registrerar sina fynd desto bättre och mer exakta blir resultaten av inventeringarna. Det bidrar till ökad kunskap om förekomst och utbredning av dessa arter.

Läs mer om hur du rapporterar observationer.