Om du råkar ut för skador

Senast ändrad: 24 februari 2021

Alla skador som misstänks vara orsakade av stora rovdjur eller betande fåglar (trana, olika gåsarter och sångsvan) ska anmälas till och besiktigas av länsstyrelsen, så fort som möjligt. Besiktningen är alltid kostnadsfri.

Det är viktigt att skador besiktigas snabbt, eftersom det ökar möjligheten att kunna säkra spår och tecken i terrängen. Om besiktningen visar att skadorna orsakats av något "fredat vilt" (framför allt stora rovdjur eller tranor/vissa gåsarter/sångsvan) kan du få ersättning från länsstyrelsen. Besiktningsprotokollet utgör grunden för sådana beslut.

Vad ska du göra om du upptäckt en skada?

Vad göra vid skada på tamdjur?

Om du misstänker att ett tamdjur angripits av björn, järv, lodjur, varg eller örn ska du göra så här:

Anmäl omgående skadan till din länsstyrelse

Kontaktuppgifter till din länsstyrelse hittar du via länsstyrelsernas gemensamma webbplats.

Flytta inte djurkroppar från fyndplatsen och försök att låta omgivningen vara orörd innan besiktning är genomförd!

Sätt in akuta åtgärder

Om en djurbesättning drabbas av rovdjurangrepp, i synnerhet av varg eller björn, är risken stor för ytterligare angrepp de närmast följande dagarna och veckorna. Man bör därför vidta akuta åtgärder snarast möjligt efter ett angrepp. Besiktningspersonal kan hjälpa till med sådana. 

Sök ersättning

Den som har fått tamdjur skadade eller dödade av stora rovdjur kan ansöka om ersättning hos länsstyrelsen.
Blanketter för ansökan om ersättning

Vad göra vid skada på hund?

Om du misstänker att din hund dödats eller skadats av björn, järv, lodjur, varg eller örn rekommenderar vi att du gör så här:

 • Om hunden är skadad
  Kontakta omdelbart en veterinär.

 • Om hunden är död
  Täck över kroppen med något, men låt den helst ligga kvar på fyndplatsen. Försök att låta omgivningen vara orörd. Trampa inte runt kroppen, då kan spår och tecken förstöras.

 • Anmäl skadan till länsstyrelsen
  Anmäl omgående skadan till din länsstyrelse eller direkt till någon av deras besiktningspersoner. Kontaktuppgifter till din länsstyrelse hittar du via länsstyrelsernas gemensamma webbplats. Gå in via fliken Djur och natur/Vilda djur och växter/Rovdjur. En del länsstyrelser har dessutom en "Rovdjursingång" direkt på förstasidan.
  OBS! Om hunden är skadad bör en veterinär vara med vid besiktningen.

 • Sök ersättning
  Den som har fått sin hund skadad eller dödad av ett fredat rovdjur kan ansöka om ersättning hos länsstyrelsen (samma blankett som för husdjur).
  Länk till blanketter för ansökan om ersättning

  Om en skadad hund senare dör eller måste avlivas på grund av skadorna lämnas även ersättning som för en död hund. Ersättning för merarbete i samband med angreppet ingår. Särskilt värdefulla hundar förväntas kompenseras av egen försäkring. Ersättning betalas inte ut om man vid angreppstillfället jagat rovdjursarten ifråga. 

Vad göra vid skada på gröda?

Om du råkar ut för viltskador på gröda orsakade av trano, gäss eller sångsvan rekommenderar vi att du gör så här.

 • Genomför akuta åtgärder
  Du bör sätta ut någon form av skrämselutrustning så snart som möjligt efter ett första "angrepp". En flock tranor kan orsaka stor skada på bara några dagar. Gemensamma strukturer bör vidtas i områden som är hårt drabbade över stora arealer. Där bör länsstyrelsen ta det övergripande ansvaret i samråd med besiktningspersonal och lantbrukare.
 • Kontakta en besiktningsperson och anmäl skadan
  Det är viktigt att du är uppmärksam och snabbt kontaktar länsstyrelsen vid skadad gröda. En besiktningsperson kan då få en första bild av skadeläget och sedan följa upp skadorna under resten av säsongen. Kontaktuppgifter till länsstyrelsen hittar du via länsstyrelsernas gemensamma webbplats.

  Besiktningarna är alltid kostnadsfria!

 • Sök ersättning
  Den som har fått skador på gröda orsakade av fredat vilt kan ansöka om ersättning hos länsstyrelsen.
  Länk till blanketter för ansökan om ersättning

Läs om hur besiktningarna går till

Besiktning av skador