Publikationer

Senast ändrad: 06 februari 2018

En av Viltskadecenters uppgifter är att dokumentera vår och andras kunskap i olika tryckta former. Vi ger ut rapporter, faktablad, böcker och annat informationsmaterial om skador, förebyggande åtgärder och inventeringar.

Publikationerna är i pdf-format och kan laddas hem från Viltskadecenters gamla webbplats. Klicka på länkarna så flyttas du automatiskt dit.

Publikationer listade kronologiskt

Publikationer listade ämnesvis

Publikationer listade i publikationstyper

Rapporter

Faktablad

Böcker

Broschyrer och foldrar

Filmer och övriga publikationer

Nyhetsbrev

Viltskadecenters publikationer i SLUs databas

I listan nedan finns artiklar publicerade av Viltskadecenters medarbetare. Listan hämtas från SLU:s publikationsdatabas SLUpub och uppdateras automatiskt.

Viltskadecenters publikationer
(listade i olika publikationstyper under publikationsår)

Beställa publikationer?

Det går bra att beställa tryckta eller utskrivna publikationer från oss. För en del produkter måste vi dock ta ut en avgift. Det gäller framför allt för myndigheter och företag som vill beställa stora upplagor.

Kontakta Henrike Hensel för prisuppgifter (se Kontaktinfo nedan).

Sidansvarig: maria.levin@slu.se