Publikationer

Senast ändrad: 12 mars 2019

En av Viltskadecenters uppgifter är att dokumentera vår och andras kunskap i olika tryckta former. Vi ger ut rapporter, faktablad, böcker och annat informationsmaterial om skador, förebyggande åtgärder och inventeringar.

Böcker

Publikationer A-Ö

Alla Viltskadecenters publikationer (1996–2017) kan laddas hem från vår gamla webbplats (www.viltskadecenter.se). De listas i bokstavsordning från A till Ö. Välj begynnelsebokstav eller skrolla nedåt för att se hela listan. Kontakta oss (se kontaktinfo nedan) om ni har frågor eller önskemål om särskilda publikationer.

Nyhetsbrev

Viltskadecenters publikationer i SLUs databas

I listan nedan finns artiklar publicerade av Viltskadecenters medarbetare. Listan hämtas från SLU:s publikationsdatabas SLUpub och uppdateras automatiskt.

Viltskadecenters publikationer
(listade i olika publikationstyper under publikationsår)

Beställa publikationer?

Det går bra att beställa tryckta eller utskrivna publikationer från oss. För en del produkter måste vi dock ta ut en avgift. Det gäller framför allt för myndigheter och företag som vill beställa stora upplagor.

Kontakta Henrike Hensel för prisuppgifter (se Kontaktinfo nedan).

Sidansvarig: maria.levin@slu.se