Publikationer

Senast ändrad: 09 januari 2019

En av Viltskadecenters uppgifter är att dokumentera vår och andras kunskap i olika tryckta former. Vi ger ut rapporter, faktablad, böcker och annat informationsmaterial om skador, förebyggande åtgärder och inventeringar.

Böcker

Nyhetsbrev

 

Våra publikationer kan laddas hem från Viltskadecenters gamla webbplats. Just nu fungerar endast sidan med publikationer från A till Ö. Vi jobbar på att presentera dem på alternativa sätt. Kontakta oss (se kontaktinfo nedan) om ni har frågor eller önskemål om särskilda publikationer.

Publikationer A-Ö

Viltskadecenters publikationer i SLUs databas

I listan nedan finns artiklar publicerade av Viltskadecenters medarbetare. Listan hämtas från SLU:s publikationsdatabas SLUpub och uppdateras automatiskt.

Viltskadecenters publikationer
(listade i olika publikationstyper under publikationsår)

Beställa publikationer?

Det går bra att beställa tryckta eller utskrivna publikationer från oss. För en del produkter måste vi dock ta ut en avgift. Det gäller framför allt för myndigheter och företag som vill beställa stora upplagor.

Kontakta Henrike Hensel för prisuppgifter (se Kontaktinfo nedan).

Sidansvarig: maria.levin@slu.se