Medarbetare

Senast ändrad: 17 mars 2021

Här hittar du uppgifter om oss som jobbar på Viltskadecenter. Välkommen att kontakta oss!

Föreståndare

Jens Frank jens.frank@slu.se
Telefon: 0581-69 73 23

Medarbetare i bokstavsordning

Jens Frank jens.frank@slu.se
Föreståndare, forskare
Föreståndare. Projektledare för projekt om skador på husdjur och förebyggande åtgärder. Stora rovdjur. Utbildning av hundar i viltförvaltningen. Utvärdering och sammanställning av lodjursinventering.
Telefon: 0581-69 73 23

Henrike Hensel henrike.hensel@slu.se
Konsulent
Support och utbildning i databaserna Rovbase och Skandobs. Beställningar av informationsmaterial och material för inventering.
Telefon: 0581-69 73 42

Linda Höglund linda.hoglund@slu.se
Fältassistent
Utvärdering och sammanställning av järvinventering.
Telefon: 0581-69 73 10

Maria Levin maria.levin@slu.se
Konsulent
Information och rådgivning. Publikationer. Webbansvarig. VSC-utbildningar.
Viltförvaltarutbildning för Folkuniversitetet.
Telefon: 0581-69 73 35

Johan Månsson Johan.Mansson@slu.se
Forskare
Projektledare för projekt om skador på gröda och förebyggande åtgärder. Trana, gås, sångsvan och vildsvin.
Telefon: 0581-69 73 25

Lovisa Nilsson lovisa.uk.nilsson@slu.se
Forskare  - Tjänstledig från Viltskadecenter för forskning
Projekt om skador på gröda och förebyggande åtgärder. Trana, gås och sångsvan. Ordförande i arbetsgruppen för kungsörnsinventering.
Telefon: 0581-69 73 45

Linn Svensson linn.svensson@slu.se
Konsulent
Utvärdering och sammanställning av varginventering. Utbildning av kvalitetssäkrare för stora rovdjur. DNA-analyser.
Telefon: 0581-69 73 39