Rovdjursskador på hundar

Senast ändrad: 13 april 2023

Att hundar kan bli skadade eller dödade av stora rovdjur är känt i alla delar av världen där det finns både hundar och stora rovdjur.

Här finns mer information om rovdjursangrepp på hundar. Klicka på en rubrik så kommer texten fram.

Vargar och hundar

Den art som har den i särklass största konfliktpotentialen när det gäller rovdjursangrepp på hundar är utan tvekan varg. De flesta angrepp sker under höst och vinter och statistik från de senaste åren visar att cirka 80 procent av angreppen inträffar under jakt. Den mest frekvent förekommande hundrasen har varit stövare, men också drever, jämthund, gråhund och tax har drabbats. Fler hundar blir dödade än skadade vid vargangrepp.

Antalet vargangripna hundar kommer sannolikt att fortsätta öka under de närmaste åren, under förutsättning att vargarna ökar i antal. Eftersom antalet vargangrepp på hundar främst är korrelerat med antalet jaktdagar med hund, kommer antalet angrepp att variera mycket mellan olika områden och år. En av de faktorer som oberoende av varg påverkar antalet jaktdagar med hund är vädret. I områden med en mild och snöfattig höst kommer antalet jaktdagar med hund att vara fler och därmed kommer även angreppen att bli fler än i områden där snön kommer tidigt och hindrar jakten med hund. Överlägset flest angrepp kommer även i fortsättningen att ske på jakthundar under jaktutövning.

Läs mer om Vargar och hundar

Lodjur och hundar

Björnar och hundar

Örnar och hundar

Statistik från de senaste åren visar att de flesta angreppen inträffar under vinterhalvåret. Oftast drabbas jakthundar, framför allt raserna tax och finnspets. Örnangrepp på hundar är ovanligt, och kommer under överskådlig framtid sannolikt att fortsätta ligga på ungefär samma nivå som idag. Om örnpopulationen i Götaland ökar kan vi dock förvänta oss en liten ökning av antalet angrepp där. Att antalet angrepp har ökat kan även bero på en ökad benägenhet att rapportera misstänkta örnangrepp på hund.

Järvar och hundar

Har du råkat ut för en skada?

Här beskriver vi vad du bör göra direkt: Om du råkar ut för skador
Skador på hundar ska alltid besiktigas. Läs om hur det går till på sidan Besiktning av skador

Skadestatistik

Sedan 2003 sammanställer Viltskadecenter årligen statistik över rovdjursskador på tamdjur och hundar i Sverige. Läs rapporterna på sidan Viltskadestatistik.