Rovdjursskador på hundar

Senast ändrad: 29 september 2023

Risken för angrepp på hund varierar mellan de olika rovdjursarterna. Varg dominerar stort vad gäller angrepp på hundar som inte jagar rovdjuret ifråga. Antalet angrepp varierar också mellan olika år. Det kan bland annat bero på faktorer som påverkar antalet jaktdagar med hund, som väder och snödjup under jaktsäsongen.

Största delen av texterna nedan kommer från skriften Rovdjur och hundar (2007). Klicka på en rubrik så kommer texten fram.

Vargar och hundar

Den art som har den i särklass största konfliktpotentialen när det gäller rovdjursangrepp på hundar är utan tvekan varg. De flesta angrepp sker under höst och vinter och statistik från de senaste åren visar att cirka 80 procent av angreppen inträffar under jakt. Den mest frekvent förekommande hundrasen har varit stövare, men också drever, jämthund, gråhund och tax har drabbats. Fler hundar blir dödade än skadade vid vargangrepp.

Antalet vargangripna hundar kommer sannolikt att fortsätta öka under de närmaste åren, under förutsättning att vargarna ökar i antal. Eftersom antalet vargangrepp på hundar främst är korrelerat med antalet jaktdagar med hund, kommer antalet angrepp att variera mycket mellan olika områden och år. En av de faktorer som oberoende av varg påverkar antalet jaktdagar med hund är vädret. I områden med en mild och snöfattig höst kommer antalet jaktdagar med hund att vara fler och därmed kommer även angreppen att bli fler än i områden där snön kommer tidigt och hindrar jakten med hund. Överlägset flest angrepp kommer även i fortsättningen att ske på jakthundar under jaktutövning.

Läs mer om Vargar och hundar

Lodjur och hundar

De flesta lodjursangrepp på hundar sker under höst och vinter. Detta förklaras
med att de flesta hundar som angrips är jakthundar som angrips under jakt. Av 51 lodjursangripna hundar i Sverige mellan 1997 och 2005 var 11 stövare,
11 jämthundar och 5 gråhundar. De övriga angripna hundarna fördelar sig
ganska jämnt över de andra vanliga jakthundsraserna. Vid åtminstone ett
tillfälle tycks ett lodjur ha sett hunden (en finnspetsvalp) som ett bytesdjur.
Betydligt vanligare situationer för lodjursangrepp är att hunden jagar lodjuret
och kommer ikapp det, eller att hunden intresserar sig för ett lodjursslaget
byte och att lodjuret finns i närheten och försvarar sitt byte. Det är relativt
ovanligt att lodjur dödar hundar, oftast skadas
hunden på framkroppen.

Björnar och hundar

Det är vanligare att hundar skadas än dödas av björn. Alla björnskador på hundar har skett under hösten. Nästan alla hundar har också skadats under jakt. Den vanligaste situationen är att hunden blir angripen när den skällande cirklar runt björnen eller gör utfall mot björnen.

Örnar och hundar

Statistik från de senaste åren visar att de flesta angreppen inträffar under vinterhalvåret. Oftast drabbas jakthundar, framför allt raserna tax och finnspets. Örnangrepp på hundar är ovanligt, och kommer under överskådlig framtid sannolikt att fortsätta ligga på ungefär samma nivå som idag. Om örnpopulationen i Götaland ökar kan vi dock förvänta oss en liten ökning av antalet angrepp där. Att antalet angrepp har ökat kan även bero på en ökad benägenhet att rapportera misstänkta örnangrepp på hund.

Järvar och hundar

Järvangrepp på hund kan förekomma i jaktsituationer då en järv inte hinner
undan en hund alternativt försvarar byte eller ungar mot en hund.

Har du råkat ut för en skada?

Här beskriver vi vad du bör göra direkt: Om du råkar ut för skador
Skador på hundar ska alltid besiktigas. Läs om hur det går till på sidan Besiktning av skador

 

Mer att läsa

Rovdjur och hundar (2007)

Rovdjur och hundar 2007-1, skrift

Fakta:

Skadestatistik

Viltskadecenter sammanställer årligen statistik över skador orsakade av stora rovdjur och stora betande fåglar i Sverige. Statistiken grundar sig på besiktningar och beslut från besiktningspersoner, viltskadehandläggare och rovdjursansvariga på länsstyrelserna. Läs rapporterna på sidan Viltskadestatistik.