Bidrag till förebyggande åtgärder

Senast ändrad: 31 januari 2024

Hos länsstyrelsen kan man söka bidrag till åtgärder för att förebygga skador från rovdjur och stora betande fåglar.

Ansök om bidrag hos din länsstyrelse

Länsstyrelsen handlägger alla ansökningar om bidrag för att förebygga viltskador. Samma blankett används för bidrag till åtgärder mot rovdjur och stora fåglar. Blanketten finns här: Viltskadecenters blanketter för nedladdning och utskrift

Ansökan ska skickas till länsstyrelsen.
Via länsstyrelsernas gemensamma webbplats hittar du din länsstyrelse. Postadressen finns allra längst ner på varje länsstyrelses ingångssida. 

Du bör alltid ta kontakt med en vilthandläggare hos länsstyrelsen i ditt län för att få mer information om vad som gäller innan du skickar en detaljerad ansökan.

Bidrag till rovdjursavvisande stängsel (RAS)

En förutsättning för att få bidrag är oftast att stängslen byggs enligt VSC rekommendationer för RAS. Då har de störst effekt mot rovdjursangrepp och håller länge. 

Andra krav för bidrag till stängsel mot rovdjur är även att man

  • bedriver näringsverksamhet.
  • använder den stängslade marken.
  • underhåller stängslen i minst 5 år.

Om marken arrenderas behövs ett avtal som visar att djurhållaren har rätt att beta marken i minst 5 år efter uppsättande av bidragsstängsel.

Länsstyrelsen beviljar i första hand ansökningar från skadedrabbade besättningar och får- eller getbesättningar inom vargrevir.

Kontakta länsstyrelsen i ditt län för mer information.

Viltskadeskadestatistik

Viltskadecenter sammanställer årligen statistik över bidrag och ersättningar som lämnats utifrån Viltskadeförordningen. Läs rapporterna på sidan Viltskadestatistik.