Bidrag till förebyggande åtgärder

Senast ändrad: 08 augusti 2023

Hos länsstyrelsen kan man söka bidrag till åtgärder för att förebygga skador från rovdjur och betande fåglar.

Ansökningar om bidrag till förebyggande åtgärder handläggs hos länsstyrelsen utifrån Viltskadeförordningen 2001:724 och Naturvårdsverkets föreskrifter
om bidrag och ersättningar för viltskador 2018:5

Ansök om bidrag hos din länsstyrelse

Länsstyrelsen handlägger alla ansökningar om bidrag för att förebygga viltskador. Samma blankett används för  bidrag till åtgärder mot rovdjur och stora fåglar. Blanketten finns här: Viltskadecenters blanketter för nedladdning och utskrift

Skicka ansökan till länsstyrelsen. Via länsstyrelsernas gemensamma webbplats hittar du din länsstyrelse. Postadressen finns allra längst ner på varje länsstyrelses ingångssida. 

Du bör alltid ta kontakt med en vilthandläggare hos länsstyrelsen i ditt län för att få mer informationhöra och höra om vad som gäller innan du skickar en detaljerad ansökan.

Bidrag till rovdjursavvisande stängsel (RAS)

Bidrag till förebyggande åtgärder får lämnas för investeringar, till exempel rovdjursavvisande stängsel (RAS). En förutsättning för att få bidrag är att stängslen byggs enligt VSC rekommendationer för RAS. Då har de störst effekt mot rovdjursangrepp och håller länge. 

Bidrag till stängsel på blocklagd betesmark

Bidrag till uppsättning av stängsel mot rovdjur för blocklagd betesmark kan sökas via Jordbruksverkets särskilda stöd inom landsbygdsprogrammet  Miljöinvestering för rovdjursstängsel (Jordbruksverkets webbplats)

JV tar emot ansäkningar så länge medel finns kvar under 2023. 

Bidrag till stängsel på annan mark och andra åtgärder

För mark som inte är blocklagd och för andra skadeförebyggande åtgärder (till exempel stängsel kring biodlingar) kan man ansöka om bidrag från "Viltskadeanslaget". För att få bidrag till stängsel mot rovdjur krävs att man

  • bedriver näringsverksamhet.
  • använder den stängslade marken.
  • underhåller stängslen i minst 5 år.

Om marken arrenderas behövs ett avtal som visar att djurhållaren har rätt att beta marken i minst 5 år efter åtgärden. Länsstyrelsen beviljar i första hand ansökningar från skadedrabbade besättningar och fårbesättningar inom vargrevir.

Kontakta länsstyrelsen i ditt län för mer information.

 

Viltskadeskadestatistik

Viltskadecenter sammanställer årligen statistik över ersättningar och bidrag som lämnats utifrån Viltskadeförordningen. Läs rapporterna på sidan Viltskadestatistik.