Bidrag till förebyggande åtgärder

Senast ändrad: 09 april 2021

Hos länsstyrelsen kan man söka bidrag till åtgärder för att förebygga skador från rovdjur och betande fåglar.

EU-riktlinjer
Sverige har åtagit sig att lämna bidrag och ersättningar (”stöd”) enligt EUs riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområdet 2014-2020 (2014/C 204/01).

Bidrag till stängsel på blocklagd betesmark

Om du har fått betes-eller restaureringsstöd ska du söka bidrag för blocklagd mark. Bidrag till uppsättning av stängsel mot rovdjur för blocklagd betesmark kan sökas via Jordbruksverkets särskilda stöd inom landsbygdsprogrammet  Miljöinvestering för rovdjursstängsel (Jordbruksverkets webbplats)

Du kan även kontakta länsstyrelsen i ditt län för mer information.

Bidrag till stängsel på annan mark och andra åtgärder

För mark som inte är blocklagd och för andra skadeförebyggande åtgärder (till exempel stängsel kring biodlingar) kan man ansöka om bidrag från Viltskadeanslaget. För att få bidrag till stängsel mot rovdjur krävs att man

  • bedriver näringsverksamhet.
  • använder den stängslade marken.
  • underhåller stängslen i minst 5 år.

Om marken arrenderas behövs ett avtal som visar att djurhållaren har rätt att beta marken i minst 5 år efter åtgärden. Länsstyrelsen beviljar i första hand ansökningar från skadedrabbade besättningar och fårbesättningar inom vargrevir.

Blanketter för ansökan om bidrag och ersättningar

Bidrag till förebyggande åtgärder mot fågelskador

Du kan få bidrag eller annan hjälp för att förebygga skador från stora betande fåglar. Kontakta länsstyrelsen i ditt län för mer information.

Skadestatistik

Sedan 2003 sammanställer Viltskadecenter årligen statistik över rovdjursskador på tamdjur och hundar i Sverige. Läs rapporterna på sidan Viltskadestatistik.