Kadaver till VSCs kurser

Senast ändrad: 07 oktober 2022

Efterfrågan på våra besiktningskurser är hög. En förutsättning för att kunna ge kurserna är att vi får in kroppar av rovdjursdödade tamdjur.

Till länsstyrelsens fältpersonal 

Kontakta oss så fort ni får kännedom om lämpliga kadaver att frakta till Grimsö Forskningsstation. 

Vi är intresserade av alla slags djur som är angripna av varg, lodjur, björn, hundar, örn, räv, med mera. Hör av er så bedömer vi om vi kan ta emot dem!
 
Vi behöver oftast hjälp att få kadavren transporterade till Grimsö, men ibland kan vi hämta själva eller möta upp halvvägs. För personer som inte kan åka i tjänsten betalar vi timpenning och milersättning.

Hos djurägaren

Kontrollera att djuren har öronmärken. Djur utan öronmärken får inte tas med eftersom det måste anges vid bokning av hämtning för destruktion. Lamm utan öronmärken kan dock vara OK.

Kadavren ska helst läggas i stora plastsäckar. Det minskar slask och risken för att kropparna fryser ihop sedan. Information om djurslag, datum, län och bedömd dödsorsak ska finnas på varje säck.

Om möjligt

Skriv ut och ta med blanketten Handelsdokument för transport inom Sverige av djurkroppar

Fyll i rutorna för:

  • Avsändare och lastningsort
  • Datum för transport
  • Kvanitet (antal)
  • Mottagare (VSC Grimsö, SLU)
  • Materialet avsett för obduktion (kryssa för)
  • Materialet består av kategori 2 (kryssa för)
  • Djurslag och öronmärkesnummer
  • Underskrift av transportör

Kontaktpersoner hos VSC

Maria Levin (070-559 77 98)

Jens Frank (070-259 07 70)

Henrike Hensel (0581-69 73 42)