Vildsvinsskador på gröda

Senast ändrad: 09 mars 2018

Vildsvin är inget fredat vilt och skadorna de orsakar ersätts inte. De kan dock orsaka stora skador på jordbruksgrödor, framför allt när de bökar efter mask och kvickrot på vallar eller äter av säd.

Vildsvinens levnadssätt, höga förökningstakt och förkärlek för jordbruksprodukter innebär att skador på mark aldrig kan undvikas helt, men målet är att förvalta vildsvinsstammen så väl att skadorna kan minimeras.

Elstängsel för att förebygga skador av vildsvin

En generell rekommendation för att förebygga skador av vildsvin är eltrådar på 30 cm och 50 cm, samt möjligen även en tredje tråd på 70 cm, men den är oftast inte nödvändig.